Menu

Msze Święte:

NIEDZIELA: 8.00; 10.00; 12.00 (dzieci); 16.00 (młodzież)

{kaplica w Osówce: g. 9.00}

 

DNI POWSZEDNIE: 7.00; 17:30

 

KANCELARIA PARAFIALNA:

poniedziałek - piątek: 7:30-8:30, 16.00-17.00

 

SPOTKANIA COMIESIĘCZNE:

Bierzmowani – III niedziela miesiąca godz. 16.00

Dzieci komunijne - I niedziela miesiąca godz. 12.00

Rok 2021

Triduum Paschalne

Wieczorem o godz.17.30 rozpoczęła się w naszej wspólnocie parafialnej uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej, która stanowi zarazem początek Świętego Triduum Paschalnego. Jest ona sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina Swoje Ciało i Swoją Krew, a następnie dał Apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia, Jezus Chrystus ustanowił dwa sakramenty święte: Kapłaństwo i Eucharystię.

Przed rozpoczęciem Mszy Wieczerzy Pańskiej nie ma w kościele Najświętszego Sakramentu na znak, że to właśnie na Ostatniej Wieczerzy Jezus ustanowił ten Sakrament. Po procesyjnym wejściu i obrzędach wstępnych, w naszej wspólnocie parafialnej rozbrzmiał śpiew hymnu Chwała na wysokości Bogu, podczas którego odezwały się wszystkie dzwony i dzwonki w kościele. Po zakończeniu hymnu wszystkie dzwony i organy zamilkły i ich milczenie potrwa aż do hymnu „Chwała na wysokości Bogu” śpiewanego podczas Wigilii Paschalnej. Dotychczas używane dzwonki i gong zastąpiły drewniane kołatki. Podczas tej Mszy św. kapłani konsekrowali odpowiednią liczbę komunikantów na Mszę Wieczerzy Pańskiej, jak i na Liturgię Męki Pańskiej w Wielki Piątek, oraz Hostię do wystawienia w Grobie Pańskim. Ostatnim elementem liturgii było uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą. Podczas przeniesienia zabrzmiał śpiew hymnu „Sław języku tajemnicę”. Tabernakulum pozostało puste, Wieczna lampka zgaszona, a ołtarz obnażony ze świec, mszału i obrusu. Nasz wspólnota również pamiętała o złożeniu życzeń naszym duszpasterzom z racji ich święta. Adoracja Jezusa w Ciemnicy trwała przez całą noc.

 

Wielki Czwartek

 • Wielki Czwartek 2021 1
 • Wielki Czwartek 2021 2
 • Wielki Czwartek 2021 3
 • Wielki Czwartek 2021 4
 • Wielki Czwartek 2021 5
 • Wielki Czwartek 2021 6
 • Wielki Czwartek 2021 7
 • Wielki Czwartek 2021 8
 • Wielki Czwartek 2021 9
 • Wielki Czwartek 2021 10
 • Wielki Czwartek 2021 11
 • Wielki Czwartek 2021 12
 • Wielki Czwartek 2021 13
 • Wielki Czwartek 2021 14
 • Wielki Czwartek 2021 15
 • Wielki Czwartek 2021 16
 • Wielki Czwartek 2021 17
 • Wielki Czwartek 2021 18
 • Wielki Czwartek 2021 19
 • Wielki Czwartek 2021 20
 • Wielki Czwartek 2021 21
 • Wielki Czwartek 2021 22
 • Wielki Czwartek 2021 23
 • Wielki Czwartek 2021 24
 • Wielki Czwartek 2021 25
 • Wielki Czwartek 2021 26
 • Wielki Czwartek 2021 27
 • Wielki Czwartek 2021 28
 • Wielki Czwartek 2021 29
 • Wielki Czwartek 2021 30

Z wielkiego szacunku do ofiary Jezusa Chrystusa poniesionej na krzyżu za grzechy całego świata tego dnia nigdy się nie odprawia Mszy świętych. Jest to dzień powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci się drzewo krzyża. Od rana trwała adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Adoracji – nazywanej Ciemnicą. Centrum tego dnia była Liturgia Męki Pańskiej. Ołtarz tego dnia był obnażony: bez krzyża, kwiatów, świeczników i obrusów.

Liturgię Wielkiego Piątku w naszej wspólnocie parafialnej rozpoczęto o godz. 17.30. Kapłan ubrany w szaty mszalne czerwonego koloru udał się do ołtarza, po czym nastąpiła prostracja i modlitwa (bez wezwania Módlmy się). Przez prostrację należy rozumieć leżenie krzyżem lub padanie na twarz, które jest wyrazem szczególnego uniżenia się wobec Boga (większego niż klęczenie) oraz wyrazem głębokiej modlitwy. W liturgii Wielkiego Piątku można wyróżnić kilka zasadniczych części. Pierwszą z nich jest Liturgia Słowa zawierająca m.in.: odczytanie Męki Jezusa oraz bardzo rozbudowaną Modlitwę Powszechną sięgająca starożytności chrześcijańskiej. Modlitwę tę stanowi 10 wezwań, z których każde składa się ze wstępu, modlitwy w ciszy, oracji śpiewanej przez kapłana i aklamacji „Amen”, będącej wyrazem potwierdzenia ze strony ludu.

Następnym bardzo istotnym elementem liturgii była Adoracja Krzyża. To uroczyste odsłonięcie krzyża (zakrytego najczęściej od V Niedzieli wielkiego postu). Kapłan dokonał odsłonięcia w trzech etapach, za każdym razem śpiewając: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”, na co ludzie odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”. Następnie wierni oddali cześć odsłoniętemu krzyżowi, poprzez adorację krzyża w ciszy pozostając na swoich miejscach. W tym czasie była śpiewana pieśń pasyjna.

Po Adoracji Krzyża nastąpiła Komunia Święta. Obrzędy Komunii Świętej były pozbawione przekazania znaku pokoju. Komunia rozdawana była z Hostii konsekrowanych w Wielki Czwartek. Podczas Komunii nakryto się obrusem ołtarz oraz ustawiono świece i mszał. Po Komunii wszystko zostaje ponownie zniesione.

Ostatnia część podstawowej liturgii Wielkiego Piątku to procesja do Grobu Pańskiego. Zgodnie z wielowiekową tradycją po ukończeniu liturgii Męki Pańskiej, przenosi się Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego i wystawia do adoracji. W kaplicy Grobu Pańskiego powinien być ołtarz, choćby przenośny i tabernakulum do przechowywania puszek z Najświętszym Sakramentem. Monstrancję nakrytą welonem umieszczono w Grobie Pański na specjalnym przygotowanym ołtarzyku. Następnie kapłan i posługujący, po krótkiej adoracji w ciszy udali się do zakrystii.

 

Wielki Piątek

 • Wielki Piątek 2021 1
 • Wielki Piątek 2021 2
 • Wielki Piątek 2021 3
 • Wielki Piątek 2021 4
 • Wielki Piątek 2021 5
 • Wielki Piątek 2021 6
 • Wielki Piątek 2021 7
 • Wielki Piątek 2021 8
 • Wielki Piątek 2021 9
 • Wielki Piątek 2021 10
 • Wielki Piątek 2021 11
 • Wielki Piątek 2021 12
 • Wielki Piątek 2021 13
 • Wielki Piątek 2021 14
 • Wielki Piątek 2021 15
 • Wielki Piątek 2021 16
 • Wielki Piątek 2021 17
 • Wielki Piątek 2021 18
 • Wielki Piątek 2021 19
 • Wielki Piątek 2021 20
 • Wielki Piątek 2021 21
 • Wielki Piątek 2021 22
 • Wielki Piątek 2021 23
 • Wielki Piątek 2021 24
 • Wielki Piątek 2021 25
 • Wielki Piątek 2021 26

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa. Dawniej przed Liturgią Wigilii Paschalnej niszczono ołtarz i budowano nowy, współcześnie ołtarz zostaje obnażony, a kościoły są sprzątane. Formalnie Wielka Sobota posiada tylko teksty Liturgii Godzin, nie ma natomiast formularza Mszy Świętej, a Liturgia Wigilii Paschalnej należy już do Niedzieli Zmartwychwstania (z uwagi na żydowski system dat, według którego po zachodzie słońca w sobotę rozpoczyna się niedziela).

Tego dnia ścisły święty post paschalny już tak nie obowiązuje jak dawniej, to nadal jest zalecany do Wigilii Paschalnej.

WIGILIA PASCHALNA I NIEDZIELA WIELKANOCNA

Liturgia Wigilii Paschalnej jest najważniejszą celebracją w całym Roku Liturgicznym. Zgodnie z bardzo dawną tradycją noc poprzedzająca Niedzielę Zmartwychwstania powinna być czuwaniem na cześć Pana (Wj 12, 42). Wierni, posłuszni upomnieniu Ewangelii (Łk 12, 35 nn), trzymają w rękach zapalone świece. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich rozpocząć, zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli. Kapłani ubierają się w szaty mszalne koloru białego.

Niezwykle bogata liturgia Wigilii Paschalnej składa się z kilku bardzo istotnych etapów, które wszystkie razem połączone w uporządkowaną całość pozwalają dokładniej zrozumieć sens Zmartwychwstania Chrystusa. Pierwszy z nich to Liturgia Światła. Najpierw przed kościołem kapłan święci ogień, od którego zapala się paschał – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Na świecy paschalnej kapłan kreśli krzyż i litery: Α (alfa) i Ω (omega). Oznacza to, że na początku był Bóg i on też przyjdzie na końcu jako Miłosierny Sędzia. Na paschale kapłan zapisuje bieżącą datę, chcąc podkreślić, że Chrystus przechodzi od punktu alfa (od stworzenia świata) do punktu omega (końca świata) historii zbawienia, która przechodzi również przez ten konkretny rok. Ponadto kapłan wbija w paschał pięć gwoździ (gron) symbolizujących pięć ran Chrystusa mówiąc przy tym: Przez swoje święte rany jaśniejące chwałą niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. Amen. Swoją symbolikę ma również światło świecy paschalnej, rozjaśniające mroki ciemnego kościoła, odwołuje się do Chrystusa, który rozprasza mroki ludzkiego życia, nadając mu sens, a także do stworzenia świata, kiedy w mrokach ciemności rozbłysła światłość. Następnie kapłan wnosi zapalony paschał do świątyni, zatrzymując się u progu, na środku świątyni i przed ołtarzem głównym śpiewając Światło Chrystusa. Lud odpowiada wówczas Bogu niech będą dzięki. Wszyscy zapalają świece od płomienia paschału, podając sobie światło. Następnie okadza paschał i śpiewa Exsultet, czyli uroczyste Orędzie wielkanocne zaczynające się od słów: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie…”.

 

Święcenie pokarmów

 • Święcenie pokarmów 1
 • Święcenie pokarmów 2
 • Święcenie pokarmów 3
 • Święcenie pokarmów 4
 • Święcenie pokarmów 5
 • Święcenie pokarmów 6
 • Święcenie pokarmów 7
 • Święcenie pokarmów 8
 • Święcenie pokarmów 9
 • Święcenie pokarmów 10
 • Święcenie pokarmów 11
 • Święcenie pokarmów 12
 • Święcenie pokarmów 13
 • Święcenie pokarmów 14
 • Święcenie pokarmów 15

Drugi etap to Liturgia Słowa, która przewiduje dziewięć czytań biblijnych: siedem starotestamentalnych, epistoła (ósme czytanie, zawsze z listu św. Pawła do Rzymian, umiejscowione tuż po odśpiewaniu hymnu “Chwała na wysokości Bogu” i symbolizujące przejście ze Starego do Nowego Testamentu) oraz ewangelia, które są przeplatane psalmami responsoryjnymi i modlitwami.

Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu i modlitwie, kapłan intonuje hymn „Chwała na wysokości”, podczas którego, podobnie jak w trakcie Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, uderza się we wszystkie dzwony, grają organy, a kołatki zastępuje się dzwonkami i gongiem. Po uroczystym hymnie celebrans odmawia kolektę. Następnie lektor odczytuje Epistołę, a później śpiewane jest uroczyste Alleluja i psalm responsoryjny. Potem kapłan czyta Ewangelię i wygłasza homilię.

Kolejnym etapem wielkosobotniej uroczystości jest Liturgia Chrzcielna w trakcie której śpiewana jest Litania do Wszystkich Świętych, po czym celebrans błogosławi wodę chrzcielną, zanurzając w niej trzy razy paschał. Następnie, w zależności od zwyczaju w danej parafii, można udzielić chrztu katechumenom i bierzmowania młodzieży. To ostatnie w praktyce zdarza się tylko sporadycznie w parafiach, gdyż wymaga obecności biskupa.

Kolejnym elementem jest Liturgia Eucharystyczna, a jej przebieg jest podobny do Liturgii Eucharystycznych innych niedziel.

 

Wigilia Paschalna

 • Wielka Sobota 2021 01
 • Wielka Sobota 2021 02
 • Wielka Sobota 2021 03
 • Wielka Sobota 2021 04
 • Wielka Sobota 2021 05
 • Wielka Sobota 2021 06
 • Wielka Sobota 2021 07
 • Wielka Sobota 2021 08
 • Wielka Sobota 2021 09
 • Wielka Sobota 2021 10
 • Wielka Sobota 2021 11
 • Wielka Sobota 2021 12
 • Wielka Sobota 2021 13
 • Wielka Sobota 2021 14
 • Wielka Sobota 2021 15
 • Wielka Sobota 2021 16
 • Wielka Sobota 2021 17
 • Wielka Sobota 2021 18
 • Wielka Sobota 2021 19
 • Wielka Sobota 2021 20
 • Wielka Sobota 2021 21
 • Wielka Sobota 2021 22
 • Wielka Sobota 2021 23
 • Wielka Sobota 2021 24
 • Wielka Sobota 2021 25
 • Wielka Sobota 2021 26
 • Wielka Sobota 2021 27
 • Wielka Sobota 2021 28
 • Wielka Sobota 2021 29
 • Wielka Sobota 2021 30
 • Wielka Sobota 2021 31
 • Wielka Sobota 2021 32
 • Wielka Sobota 2021 33
 • Wielka Sobota 2021 34
 • Wielka Sobota 2021 35
 • Wielka Sobota 2021 36
 • Wielka Sobota 2021 37
 • Wielka Sobota 2021 38
 • Wielka Sobota 2021 39
 • Wielka Sobota 2021 40
 • Wielka Sobota 2021 41
 • Wielka Sobota 2021 42
 • Wielka Sobota 2021 43
 • Wielka Sobota 2021 44
 • Wielka Sobota 2021 45

Ceremonię kończy uroczysta procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem, która jest radosnym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego. W niektórych kościołach procesja następuje nie po Wigilii Paschalnej, a przed pierwszą Mszą poranną w niedzielę tak jaki to miało miejsce w naszej wspólnocie parafialnej. Rozpoczyna się ona wtedy rano przy Grobie Pańskim, przy którym kapłan śpiewem oznajmia zmartwychwstanie Chrystusa. Po powrocie do kościoła odśpiewuje się hymn „Chwała na wysokości”. Po rozdaniu Komunii wiernym śpiewa się uroczysty Hymn Te Deum „Ciebie, Boga wysławiamy”. I od tej Niedzieli przy ołtarzu krzyż jest ozdobiony czerwoną stułą, znajduję się tam także paschał oraz figura Chrystusa zmartwychwstałego.

Wielkanoc

 • Wielkanoc 2021 1
 • Wielkanoc 2021 2
 • Wielkanoc 2021 3
 • Wielkanoc 2021 4
 • Wielkanoc 2021 5
 • Wielkanoc 2021 6
 • Wielkanoc 2021 7
 • Wielkanoc 2021 8
 • Wielkanoc 2021 9
 • Wielkanoc 2021 10
 • Wielkanoc 2021 11
 • Wielkanoc 2021 12
 • Wielkanoc 2021 13
 • Wielkanoc 2021 14
 • Wielkanoc 2021 15
 • Wielkanoc 2021 16
 • Wielkanoc 2021 17
 • Wielkanoc 2021 18
 • Wielkanoc 2021 19
 • Wielkanoc 2021 20

Wróć

Kontakt

Parafia p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Czernikowie

ul. 3 Maja 13
87 – 640 Czernikowo
woj. kujawsko – pomorskie,
pow. toruński, gm. Czernikowo,
tel. +48 54 288 92 41
tel. +48 519 496 293
e-mail: czernikowo@diecezja.wloclawek.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Parafii na mapie