Menu

Msze Święte:

NIEDZIELA: 8.00; 10.00; 12.00 (dzieci); 16.00 (młodzież)

{kaplica w Osówce: g. 9.00}

 

DNI POWSZEDNIE: 7.00; 17:30

 

KANCELARIA PARAFIALNA:

poniedziałek - piątek: 7:30-8:30, 16.00-17.00

 

SPOTKANIA COMIESIĘCZNE:

Bierzmowani – III niedziela miesiąca godz. 16.00

Dzieci komunijne - I niedziela miesiąca godz. 12.00

Rok 2021

Boże Ciało

Boże Ciało, przypadające w czwartek, to uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu. Głównym punktem obchodów jest procesja eucharystyczna ulicami miasta, wiosek. Uczestnictwo w procesji - to publiczna manifestacja wiary.

Głównym celem obchodów Bożego Ciała jest publiczne wyznanie wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, oddanie mu czci i podziękowanie za łaski płynące przez ten sakrament, a także przebłaganie go za zniewagi wyrządzone przez słabość i oziębłość ludzką oraz bluźnierstwa niewiernych. Od czasów reformacji, która zakwestionowała obecność Chrystusa pod postacią chleba i wina, procesje Bożego Ciała stały się manifestacją wiary.

W naszej wspólnocie parafialnej te obchody rozpoczęliśmy w tym roku w miejscowości Wygoda, gdzie przy polowym ołtarzu sprawowana była główna Msza Św. Sprawował ją i kazanie wygłosił nasz proboszcz, ks. kan. Krzysztof Graczyk. Następnie zgromadzeni wierni udali się w procesji w kierunku Czernikowa do ul. Strumykowej, gdzie zbudowano drugi ołtarz, po czym udano się chodnikiem przy ul. Toruńskiej na parking kościelny, gdzie znajdował się trzeci ołtarz, a czwarty zbudowany był na zewnętrznej stronie prezbiterium.

Procesję zakończono uroczystym błogosławieństwem. Po procesji była sprawowana msza św., dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w całej procesji i we mszy rozpoczynającej obchody Uroczystości Bożego Ciała.

W tym roku ołtarze wykonywali: I – mieszkańcy Wygody, II – Związek Jaszczurczy, III – mieszkańcy Steklinka i IV – Członkowie Duszpasterskiej Rady Parafialnej.

W procesji udział wzięli strażacy pełniąc służbę podczas całej drogi procesyjnej, asysta, dziewczynki sypiące kwiaty. Za oprawę liturgiczną odpowiedzialny był ks. wikariusz Damian Donderowicz, a za całość procesji ks. wikariusz Robert Gruziel. Pomocą służyli katecheci. 

Historia uroczystości Bożego Ciała

Jest to jedno z głównych i najbardziej uroczystych świąt obchodzonych przez Kościół katolicki. To święto zobowiązujące katolików do uczestnictwa w tym dniu we mszy świętej.

Bezpośredni przyczyną ustanowienia święta Bożego Ciała były objawienia Julianny Cornillon z Francji, która w 1209 r. miała widzenia jasnej tarczy księżyca z zarysowaną ciemną plamą. Widzenia te zostały zinterpretowane jako skutek braku wśród świąt kościelnych dnia poświęconego Najświętszemu Sakramentowi.

Pod wpływem tych widzeń biskup Robert w 1246 r. ustanowił takie święto dla diecezji Liege. W 1252 r. zostało ono rozszerzone na Germanię. W 1264 r. papież Urban IV bullą "Transiturus" ustanowił święto Bożego Ciała dla całego Kościoła. Stało się to rok po cudzie eucharystycznym w Bolsenie - wówczas zaczęła krwawić hostia w rękach księdza wątpiącego w transsubstancjację (przemiana chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa). Korporał, na który spadły krople krwi, jest przechowywany w katedrze w miejscowości Orvieto.

Jako pierwszy obchody święta Bożego Ciała w Polsce wprowadził w diecezji krakowskiej w 1320 r. bp Nanker. Już w XIV w. procesje odbywały się w Płocku. W późnym średniowieczu i renesansie największym sanktuarium kultu Bożego Ciała w Polsce był poznański kościół Bożego Ciała.

Na termin obchodów Bożego Ciała wyznaczono czwartek w oktawie Trójcy Przenajświętszej. Z powodu śmierci papieża Urbana IV jego bulla w tej sprawie nie została ogłoszona. Uczynił to dopiero papież Jan XXII w 1317 r.
Jako pierwszy obchody święta Bożego Ciała w Polsce wprowadził w diecezji krakowskiej w 1320 r. bp Nanker. Już w XIV w. procesje odbywały się w Płocku. W późnym średniowieczu i renesansie największym sanktuarium kultu Bożego Ciała w Polsce był poznański kościół Bożego Ciała.

Pierwsze procesje w uroczystość Bożego Ciała odbyły się w latach 1265-75 w Kolonii, w Niemczech. Niesiono podczas nich krzyż z Najświętszym Sakramentem. Pod koniec XV w. procesje były już powszechne w Niemczech, Anglii, Francji, w północnych Włoszech i Polsce. Budowano cztery ołtarze jako stacje procesyjne. W uroczystym pochodzie ze śpiewem uczestniczyło duchowieństwo, cechy rzemieślnicze, bractwa kościelne, szkoły i rzesze wiernych.
W Polsce święto to obchodzi się w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej, a więc jest to święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. W niektórych krajach przenoszone jest na kolejną niedzielę.
Na czele procesji niesiona jest zawsze monstrancja z Najświętszym Sakramentem. Monstrancja to drogocenne naczynie, w którym do adoracji wiernych wystawiany jest chleb eucharystyczny. Nazwa "monstrancja" wywodzi się od łacińskiego słowa oznaczającego "pokazywać". Monstrancja używana jest od XIV wieku, ale głównie tylko w Kościele katolickim, podczas wystawiania i procesyjnego obnoszenia hostii, tj. podczas Bożego Ciała. Początkowo miała ona kształt wieży gotyckiej, a w okresie baroku powstał typ monstrancji - słońca, który znamy do dziś.

Procesja z monstrancją zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach. Ołtarzy jest tyle, ilu było ewangelistów. Na każdym przystanku czytane są fragmenty z jednej Ewangelii, a więc po kolei - Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.
W procesji stołecznej przed rozbiorami kapłana niosącego monstrancję z Najświętszym Sakramentem podtrzymywał król wespół z najwyższymi dostojnikami państwowymi. Uczestnictwo wiernych w procesji łączyło się z manifestacją uczuć narodowych.

W okresie II Rzeczypospolitej procesje Bożego Ciała w Warszawie były niezwykle uroczyście celebrowane. W pierwszych latach po wojnie (1945-48) w warszawskiej procesji prymasowi towarzyszyli przedstawiciele komunistycznych władz, chcący w ten sposób zyskać uznanie społeczeństwa.

Konferencja Plenarna Episkopatu Polski 17 lutego 1967 r. zmodyfikowała obrzędy procesji Bożego Ciała, wprowadzając w całej Polsce nowe modlitwy przy każdym z czterech ołtarzy oraz czytania z czterech Ewangelii, tematycznie związane z Eucharystią.

 • Boże Ciało 2021 1
 • Boże Ciało 2021 2
 • Boże Ciało 2021 3
 • Boże Ciało 2021 4
 • Boże Ciało 2021 5
 • Boże Ciało 2021 6
 • Boże Ciało 2021 7
 • Boże Ciało 2021 8
 • Boże Ciało 2021 9
 • Boże Ciało 2021 10
 • Boże Ciało 2021 11
 • Boże Ciało 2021 12
 • Boże Ciało 2021 13
 • Boże Ciało 2021 14
 • Boże Ciało 2021 15
 • Boże Ciało 2021 16
 • Boże Ciało 2021 17
 • Boże Ciało 2021 18
 • Boże Ciało 2021 19
 • Boże Ciało 2021 20
 • Boże Ciało 2021 21
 • Boże Ciało 2021 22
 • Boże Ciało 2021 23
 • Boże Ciało 2021 24
 • Boże Ciało 2021 25
 • Boże Ciało 2021 26
 • Boże Ciało 2021 27
 • Boże Ciało 2021 28
 • Boże Ciało 2021 29
 • Boże Ciało 2021 30
 • Boże Ciało 2021 31
 • Boże Ciało 2021 32
 • Boże Ciało 2021 33
 • Boże Ciało 2021 34
 • Boże Ciało 2021 35
 • Boże Ciało 2021 36
 • Boże Ciało 2021 37
 • Boże Ciało 2021 38
 • Boże Ciało 2021 39
 • Boże Ciało 2021 40
 • Boże Ciało 2021 41
 • Boże Ciało 2021 42
 • Boże Ciało 2021 43
 • Boże Ciało 2021 44
 • Boże Ciało 2021 45
 • Boże Ciało 2021 46
 • Boże Ciało 2021 47
 • Boże Ciało 2021 48
 • Boże Ciało 2021 49
 • Boże Ciało 2021 50
 • Boże Ciało 2021 51
 • Boże Ciało 2021 52
 • Boże Ciało 2021 53
 • Boże Ciało 2021 54
 • Boże Ciało 2021 55

Wróć

Kontakt

Parafia p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Czernikowie

ul. 3 Maja 13
87 – 640 Czernikowo
woj. kujawsko – pomorskie,
pow. toruński, gm. Czernikowo,
tel. +48 54 288 92 41
tel. +48 519 496 293
e-mail: czernikowo@diecezja.wloclawek.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Parafii na mapie