Menu

Msze Święte:

NIEDZIELA: 8.00; 10.00; 12.00 (dzieci); 16.00 (młodzież)

{kaplica w Osówce: g. 9.00}

 

DNI POWSZEDNIE: 7.00; 17:30

 

KANCELARIA PARAFIALNA:

poniedziałek - piątek: 7:30-8:30, 16.00-17.00

 

SPOTKANIA COMIESIĘCZNE:

Bierzmowani – III niedziela miesiąca godz. 16.00

Dzieci komunijne - I niedziela miesiąca godz. 12.00

Rok 2021

Uroczystość poświęcenia odrestaurowanej kapliczki w Ograszce

Przydrożne kapliczki ufundowane z potrzeby serca, często w celach wotywnych oraz w podzięce za wysłuchane modlitwy, pełnią ważną funkcję kultową. Opieka nad obiektami małej architektury sakralnej dowodzi naszego szacunku dla historii, dlatego przywiązujemy szczególną uwagę, zarówno do tych starszych od wielu dekad związanych z danym miejscem, jak i do tych nowych stanowiących kontynuację tradycji.

Przekonani o unikalnych wartościach ukrytych w „przydrożnych świątyniach”, mieszkańcy wsi Ograszka zgromadzili się w dniu 21 sierpnia 2021 roku o godz. 19.00 podczas celebracji Mszy Świętej połączonej z poświęceniem nowo odrestaurowanej kapliczki z figurą Najświętszej Marii Niepokalanej, która była „oczkiem” w głowie zmarłej śp. Wiesławy Rygielskiej jak i wielu mieszkańców wsi Ograszka.

Mszę Świętą w intencji inicjatorów, fundatorów i wszystkich, którzy przyczynili się do odnowienia kapliczki celebrował ks. Robert Gruziel wikariusz parafii Czernikowo a koncelebrował ks. kan. dr hab. Krzysztof Graczyk proboszcz tejże parafii, który wyraził wielką radość z odnowienia kapliczki oraz nadzieję, że miejsce to stanie się szczególnym zakątkiem, przy którym mieszkańcy będą przystawać w pośpiechu życia i znajdą czas na modlitwę i zadumę.

Po homilii, którą wygłosił ks. Robert nastąpiło poświęcenie kapliczki w obecności diakona Karola Kropkowskiego, pochodzącego z tej miejscowości, fundatorów, mieszkańców, parafian. Muzyczną oprawą liturgiczną zajął się organista z parafii p. Andrzej Inotlewski, a pomocą techniczną i liturgiczną służył kościelny p. Robert Pietrzak.

Zakończenie uroczystości wypełniły wzajemne podziękowania za wypełnione dzieło. Słowa podziękowania ks. proboszcza Krzysztofa zostały skierowane, do głównej inicjatorki  synowej zmarłej p. Wiesławy, Justyny za zaangażowanie i poświęcenie w dzieło. Ks. proboszcz wyraził słowa uznania dla wszystkich mieszkańców Ograszki za ich działanie wspólnotowe i rozwijanie kultu maryjnego. Ks. Proboszcz podkreślił również potrzebę kultywowania tradycji katolickiej oraz wyraził nadzieję, że opieka nad kapliczkami - wspaniałymi świadectwami przeszłości będzie rozkwitać na terenie całej parafii Czernikowo. Po przeżyciach duchowych zaproszeni goście spotkali się przy wspólnej kolacji.

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim, którzy służyli pomocą, dobrą radą, wsparciem finansowym oraz doradztwem w trakcie budowy kapliczki. Wszystkim, którzy oddali swój czas i wysiłek oraz wszystkim, którzy wnieśli swój wkład. Niech zamierzona intencja mieszkańców wsi Ograszka, jaką jest zachęcenie przejeżdżających do zatrzymania się, zastanowienia, kontemplacji i modlitwy będzie spełniona. 

 • Poświęcenie kapliczki w Ograszcze 1
 • Poświęcenie kapliczki w Ograszcze 2
 • Poświęcenie kapliczki w Ograszcze 3
 • Poświęcenie kapliczki w Ograszcze 4
 • Poświęcenie kapliczki w Ograszcze 5
 • Poświęcenie kapliczki w Ograszcze 6
 • Poświęcenie kapliczki w Ograszcze 7
 • Poświęcenie kapliczki w Ograszcze 8
 • Poświęcenie kapliczki w Ograszcze 9
 • Poświęcenie kapliczki w Ograszcze 10
 • Poświęcenie kapliczki w Ograszcze 11
 • Poświęcenie kapliczki w Ograszcze 12
 • Poświęcenie kapliczki w Ograszcze 13
 • Poświęcenie kapliczki w Ograszcze 14
 • Poświęcenie kapliczki w Ograszcze 15
 • Poświęcenie kapliczki w Ograszcze 16
 • Poświęcenie kapliczki w Ograszcze 17
 • Poświęcenie kapliczki w Ograszcze 18
 • Poświęcenie kapliczki w Ograszcze 19
 • Poświęcenie kapliczki w Ograszcze 20
 • Poświęcenie kapliczki w Ograszcze 21
 • Poświęcenie kapliczki w Ograszcze 22
 • Poświęcenie kapliczki w Ograszcze 23

Wróć

Kontakt

Parafia p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Czernikowie

ul. 3 Maja 13
87 – 640 Czernikowo
woj. kujawsko – pomorskie,
pow. toruński, gm. Czernikowo,
tel. +48 54 288 92 41
tel. +48 519 496 293
e-mail: czernikowo@diecezja.wloclawek.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Parafii na mapie