Menu

Msze Święte:

NIEDZIELA: 8.00; 10.00; 12.00 (dzieci); 16.00 (młodzież)

{kaplica w Osówce: g. 9.00}

 

DNI POWSZEDNIE: 7.00; 17:30

 

KANCELARIA PARAFIALNA:

poniedziałek - piątek: 7:30-8:30, 16.00-17.00

 

SPOTKANIA COMIESIĘCZNE:

Bierzmowani – III niedziela miesiąca godz. 16.00

Dzieci komunijne - I niedziela miesiąca godz. 12.00

Rok 2011

Dziękczynienie za beatyfikację

Dzień 1 maja 2011 roku dla katolików świata, a szczególnie dla Polaków, to dzień wyjątkowy. Oto na naszych oczach spełniło się pragnienie wyrażone na placu św. Piotra w dniu pogrzebu Jana Pawła II. „Santo Subito” to głębokie przekonanie członków Kościoła, że na przełomie wieków wspólnotą tą kierował święty człowiek.

Parafianie czernikowscy, którzy nie udali się do Rzymu na beatyfikację Jana Pawła II, mogli łączyć się duchowo z tymi, którzy na placu św. Piotra i w jego okolicach uczestniczyli w tych doniosłych wydarzeniach. Mimo, iż była to niedziela, układ Mszy św. w kościele parafialnym został dostosowany do godziny transmisji telewizyjnych, by umożliwić chętnym łączność z Watykanem przez środki masowego przekazu.

Natomiast wieczorem zgromadzono się w świątyni na wielkim wspólnym dziękczynieniu za beatyfikację Jana Pawła II. Uroczystej Mszy św. dziękczynnej przewodniczył proboszcz parafii ks. kan. dr. Piotr Siołkowski. Swą obecność zaznaczyły poczty sztandarowe, tłumnie zgromadzeni parafianie, ale największą radość wniosły dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu parafii. One bowiem uroczyście odsłoniły ufundowany przez siebie obraz bł. Jana Pawła II. Obraz wcześniej pobłogosławiony przez Proboszcza parafii. Obok obrazu bł. Jana Pawła II pobłogosławiony i umieszczony w świątyni został obraz Jezusa Miłosiernego ufundowany przez panią Zofię Kowalewską.

Błogosławiony Jan Paweł II i głoszone przez niego orędzie Bożego Miłosierdzia było tematem przygotowanej przez dzieci, pod kierunkiem pań Iwony Graczyk i Lucyny Szymańskiej, inscenizacji słowno-muzycznej, która przedstawiona została zaraz po Mszy św. „Wołanie o wyniesienie Jana Pawła II na ołtarze wyrażało podziw dla jego przenikniętego łaską człowieczeństwa, przez które ukazywał Chrystusa i Jego Ewangelię. Sercem nauczania Sługi Bożego było wielkie orędzie do świata o człowieku, stworzonym na obraz Boży i odkupionym przez Chrystusa. Wielu zrozumiało, że tylko chrześcijańska prawda o człowieku stoi na straży jego wolności i godności. Dlatego wołali o ukazanie takiego wzoru świętości całemu światu. Dziś chcielibyśmy podziękować za Beatyfikację ukochanego rodaka, wielkiego człowieka, a nade wszystko Piotra naszych czasów: Jana Pawła II”, mówiły dzieci we wstępie do inscenizacji.

Całość ubogacona piosenkami wykonywanymi przez dzieci, ukazywane na ekranie fotografie bł. Jana Pawła II, treści ukazujące głębię nauczania Błogosławionego i niesamowita atmosfera wieczoru, na wielu twarzach powodowała wzruszenie przeplatane z dumą. Myśli wracały do owej soboty przed niedzielą Miłosierdzia Bożego 2005r, kiedy Jan Paweł II odchodził do domu Ojca. Teraz do nas wrócił jako wielki orędownik naszych spraw, jako przyjaciel, który wstawia się za nami.

Na zakończenie zgromadzeni zaśpiewali Apel Jasnogórski i zapalili światło przed tablicą bł. Jana Pawła II.

 

 • Beatyfikacja Jana Pawła II 1
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 2
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 3
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 4
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 5
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 6
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 7
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 8
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 9
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 10
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 11
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 12
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 13
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 14
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 15
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 16
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 17
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 18
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 19
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 20
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 21
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 22
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 23
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 24
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 25
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 26
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 27
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 28
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 29
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 30
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 31
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 32
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 33
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 34
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 35
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 36
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 37
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 38
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 39
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 40
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 41
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 42
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 43
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 44
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 45
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 46
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 47
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 48
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 49
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 50
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 51
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 52
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 53
 • Beatyfikacja Jana Pawła II 54

Wróć

Kontakt

Parafia p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Czernikowie

ul. 3 Maja 13
87 – 640 Czernikowo
woj. kujawsko – pomorskie,
pow. toruński, gm. Czernikowo,
tel. +48 54 288 92 41
tel. +48 519 496 293
e-mail: czernikowo@diecezja.wloclawek.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Parafii na mapie