Menu

Msze Święte:

NIEDZIELA: 8.00; 10.00; 12.00 (dzieci); 16.00 (młodzież)

{kaplica w Osówce: g. 9.00}

 

DNI POWSZEDNIE: 7.00; 17:30

 

KANCELARIA PARAFIALNA:

poniedziałek - piątek: 7:30-8:30, 16.00-17.00

 

SPOTKANIA COMIESIĘCZNE:

Bierzmowani – III niedziela miesiąca godz. 16.00

Dzieci komunijne - I niedziela miesiąca godz. 12.00

Rok 2010

100 lecie konsekracji kościoła i poświęcenie nowego ołtarza

Święty Bartłomieju, synu Tolmy oracza,
Dziś nas dobrodzieju łaską swą otaczaj.
O Natanaelu nasz patronie miły,
Odpust rozpoczęty daj na odpust siły.
Daj nam wyzwolenie od grzechów i złości,
Niech miłość i spokój w sercach dziś zagości.
Pozwól po spowiedzi na szczere wzruszenie,
Niechaj uzyskamy grzechów odpuszczenie.
Pobłogosław Panie naszym parafianom
I wszystkim co dzisiaj tu przed Tobą staną,
Niech relikwie święte, co w parafii mamy
Będą w naszym życiu zawsze wskazówkami.
Święty Bartłomieju patronie nasz, módl się za nami.
(Anna Waruszewska)

Te słowa piosenki religijnej napisane przez parafiankę, były mottem przygotowującym do uroczystości, która odbyła się w Czernikowie 24 sierpnia 2010 roku. Uroczystość niezwykła - odpust parafialny ku czci św. Bartłomieja Apostoła, połączony z obchodami setnej rocznicy konsekracji parafialnej świątyni oraz konsekracja nowego ołtarza i poświęcenie ambony, pulpitu, kredensji w nowej aranżacji prezbiterium, jako wotum wdzięczności na 100-lecie konsekracji świątyni. Pod przewodnictwem pasterza diecezji, biskupa Wiesława Alojzego Meringa zgromadzili się w świątyni ks. prałat Bogumił Leszcz dziekan dekanatu Lubickiego, ks. Piotr Sierzchała diecezjalny konserwator zabytków, pod którego okiem prowadzone były i są prace w prezbiterium świątyni, ks. kanonik Zenon Szczesny, ks. kanonik Tadeusz Pakulski, były proboszcz parafii w Czernikowie, ks. Marek Mrówczyński proboszcz parafii w Kikole, kapłani z dekanatu czernikowskiego, ojcowie i bracia zakonni wraz z czernikowskimi parafianami, gośćmi i wójtem Gminy Czernikowo panem Zdzisławem Gawrońskim. Uroczystość uświetniła gra Orkiestry Gminnej i śpiew chóru Klubu Seniora oraz obecność Asysty i Liturgicznej Służby Ołtarza.

Pasterza diecezji powitał w świątyni proboszcz parafii ks. kanonik dr Piotr Siołkowski. W krótkich słowach przybliżył wydarzenia sprzed stu lat i prosił o odprawienie Mszy św. w intencji parafii oraz świętych, licznych i gorliwych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Parafian zaś prosił o modlitwę w intencji Pasterza.
Przed Liturgią Słowa nastąpił obrzęd błogosławieństwa ambony. Biskup modlił się, aby słuchacze Dobrej Nowiny stali się gorliwymi jej wykonawcami, a jej głosiciele, ukazywali takie drogi życia, by wszyscy krocząc nimi naśladowali samego Chrystusa.

W homilii ksiądz Biskup ukazał rolę ołtarza w życiu człowieka wierzącego. Mówił, że „z każdego miejsca w świątyni, wzrok każdego wchodzącego ma koncentrować się na tym ołtarzu, na którym sprawowana jest Najświętsza Ofiara Jezusa Chrystusa, i Który z tego ołtarza przychodzi do naszych serc, do serc naszych bliskich, będących ludźmi chorymi, starymi, dotkniętymi kalectwem, Który z tego ołtarza zanoszony jest do tabernakulum, tak jak to od wieków praktykowali chrześcijanie, i przechowywany, tam właśnie w tabernakulum, po to, żeby zawsze służyć ludziom potrzebującym swoją obecnością, żeby móc być w każdej chwili zaniesionym do ludzi chorych i starych, do ludzi umierających, żeby też móc Chrystusa obecnego w znaku chleba nieustannie adorować, z nim rozmawiać i Jego obecnością się cieszyć”. Następnie ksiądz biskup wskazał na współczesną tendencję „oczyszczania ludzi z wiary”, stawiania człowieka w miejsce Boga, głoszenia, że człowiek jest Bogiem. W tym kontekście Biskup zadawał pytania „dlaczego tak ludzi drażni krzyż, dlaczego on tak przeszkadza? Dlaczego tak bardzo drażni Kościół?” i dawał odpowiedź, że to „Chrystus przeszkadza, Jego znak przeszkadza, dlatego i ołtarz przeszkadza i krzyż przeszkadza”.

Po homilii nastąpiły obrzędy konsekracji ołtarza. Rozpoczął je śpiew litanii do Wszystkich Świętych, bowiem z Jezusem łączą się wszyscy Święci, którzy uczestniczyli w Jego męce i brali udział w Uczcie eucharystycznej. Następnie Biskup wyśpiewał modlitwę konsekracyjną. Modlił się, by Bóg uświęcił niebieską łaską ołtarz zbudowany w kościele, aby zawsze służył Ofierze Chrystusa i był stołem Pańskim, przy którym lud będzie się posilał na Bożej uczcie. Kolejnym elementem obrzędów było namaszczenie ołtarza i okadzenie. Po tych obrzędach ołtarz został przez wikariuszy parafii przybrany obrusem, a proboszcz parafii, otrzymawszy światło od Biskupa, zapalił świece ołtarzowe. Po złożeniu darów rozpoczęła się liturgia eucharystyczna.

Na zakończenie Mszy św. proboszcz wraz z parafianami wyrazili Księdzu Biskupowi wdzięczność, gdyż to dzięki biskupim dłoniom sam Bóg sprawił, że ten ołtarz stał się miejscem na którym dokonywać się będą misteria zbawienia. W darze wdzięczności ofiarowali ks. Biskupowi złoty ornat z wyhaftowanym napisem „dar parafii Czernikowo dla ks. Biskupa Wiesława Meringa z okazji 100-lecia konsekracji kościoła 1910-2010”.

Biskup, wyraził wdzięczność Proboszczowi parafii w Czernikowie i wszystkim, którzy poprzez modlitwę, ofiarę i zaangażowanie przyczynili się do uświetnienia uroczystości.

 

 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 1
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 2
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 3
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 4
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 5
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 6
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 7
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 8
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 9
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 10
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 11
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 12
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 13
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 14
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 15
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 16
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 17
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 18
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 19
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 20
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 21
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 22
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 23
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 24
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 25
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 26
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 27
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 28
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 29
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 30
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 31
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 32
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 33
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 34
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 35
 • Poświęcenie ołtarza głównego 2010 36

Wróć

Kontakt

Parafia p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Czernikowie

ul. 3 Maja 13
87 – 640 Czernikowo
woj. kujawsko – pomorskie,
pow. toruński, gm. Czernikowo,
tel. +48 54 288 92 41
tel. +48 519 496 293
e-mail: czernikowo@diecezja.wloclawek.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Parafii na mapie