Menu

Msze Święte:

NIEDZIELA: 8.00; 10.00; 12.00 (dzieci); 16.00 (młodzież)

{kaplica w Osówce: g. 9.00}

 

DNI POWSZEDNIE: 7.00; 17:30

 

KANCELARIA PARAFIALNA:

poniedziałek - piątek: 7:30-8:30, 16.00-17.00

 

SPOTKANIA COMIESIĘCZNE:

Bierzmowani – III niedziela miesiąca godz. 16.00

Dzieci komunijne - I niedziela miesiąca godz. 12.00

Rok 2022

Święte Triduum Paschalne

Triduum Paschalne to najważniejsze uroczystości w kalendarzu liturgicznym. Bogactwo tej liturgii jest widoczne każdego dnia. Po raz kolejny w naszej parafii przeżyliśmy wspólnie mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Wielki Czwartek

Kolekta: „Wszechmogący, wieczny Boże, obchodzimy pamiątkę najświętszej Wieczerzy, podczas której Twój Jednorodzony Syn mając się wydać na śmierć pozostawił Kościołowi nową wiekuistą Ofiarę i Ucztę swojej miłości; spraw, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.”

Liturgią Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy Triduum Paschalne – najważniejszy czas Wielkiego Postu. Czas bezpośredniego oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa, a także czas, w którym razem z Nim przeżywamy na nowo Jego Mękę. Tak jak mówi powyższa kolekta – tego dnia obchodzimy pamiątkę najświętszej Wieczerzy. Pamiątkę ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eucharystii. Dwóch sakramentów, bez których nie można byłoby sprawować Mszy Świętej. Korzystajmy wspólnie z tej wiekuistej ofiary i Uczty miłości Chrystusa dla nas.

W Wielki Czwartek odprowadziliśmymy także Chrystusa do ciemnicy. Miejsce to jest dla nas symbolem uwięzienia Jezusa przed śmiercią. Zatrzymajmy się wspólnie przed uwięzionym Chrystusem i prośmy Go, aby pozwolił nam dobrze przeżyć Triduum Paschalne i byśmy „z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia”.

 • Wielki Czwartek 2022 1
 • Wielki Czwartek 2022 2
 • Wielki Czwartek 2022 3
 • Wielki Czwartek 2022 4
 • Wielki Czwartek 2022 5
 • Wielki Czwartek 2022 6
 • Wielki Czwartek 2022 7
 • Wielki Czwartek 2022 8
 • Wielki Czwartek 2022 9
 • Wielki Czwartek 2022 10
 • Wielki Czwartek 2022 11
 • Wielki Czwartek 2022 12
 • Wielki Czwartek 2022 13
 • Wielki Czwartek 2022 14
 • Wielki Czwartek 2022 15
 • Wielki Czwartek 2022 16
 • Wielki Czwartek 2022 17
 • Wielki Czwartek 2022 18
 • Wielki Czwartek 2022 19
 • Wielki Czwartek 2022 20
 • Wielki Czwartek 2022 21
 • Wielki Czwartek 2022 22
 • Wielki Czwartek 2022 23
 • Wielki Czwartek 2022 24
 • Wielki Czwartek 2022 25
 • Wielki Czwartek 2022 26
 • Wielki Czwartek 2022 27
 • Wielki Czwartek 2022 28
 • Wielki Czwartek 2022 29
 • Wielki Czwartek 2022 30
 • Wielki Czwartek 2022 31
 • Wielki Czwartek 2022 32
 • Wielki Czwartek 2022 33
 • Wielki Czwartek 2022 34
 • Wielki Czwartek 2022 35
 • Wielki Czwartek 2022 36
 • Wielki Czwartek 2022 37
 • Wielki Czwartek 2022 38
 • Wielki Czwartek 2022 39
 • Wielki Czwartek 2022 40
 • Wielki Czwartek 2022 41
 • Wielki Czwartek 2022 42
 • Wielki Czwartek 2022 43
 • Wielki Czwartek 2022 44
 • Wielki Czwartek 2022 45
 • Wielki Czwartek 2022 46
 • Wielki Czwartek 2022 47
 • Wielki Czwartek 2022 48
 • Wielki Czwartek 2022 49
 • Wielki Czwartek 2022 50

Wielki Piątek

Kolekta: „Boże, Ty przez mękę Chrystusa, Twojego syna a naszego Pana, zniweczyłeś śmierć, która wynikła z grzechu pierworodnego i jako dziedzictwo przeszła na wszystkie pokolenia, spraw, abyśmy wszczepieni w Chrystusa i uświęceni przez łaskę nosili w sobie podobieństwo do Niego, jak z konieczności natury nosiliśmy podobieństwo do Adama. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”

Liturgia na cześć Męki Pańskiej. Jedyny dzień w roku, w którym Kościół nie sprawuje Eucharystii. W Wielki Piątek przeżywamy wraz z Chrystusem Jego mękę i śmierć na krzyżu. Towarzyszymy Mu razem w Jego ostatniej drodze, by uczestniczyć w dziele Zbawienia. W trakcie uroczystej adoracji Krzyża, oddaliśmy cześć Jezusowi jednocześnie dziękując mu za dopełnienie swojego Dzieła. „Wielbimy Krzyż Twój, Panie Jezu, wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie, bo przez drzewo Krzyża przyszła radość dla całego świata.”

Na koniec liturgii odprowadziliśmy Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego. Tam będziemy adorować go, aż do liturgii Wigilii Paschalnej. Rozważajmy wspólnie Mękę i Śmierć Chrystusa.

„Panie Jezu Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie, podźwignij nas z grobu grzechów, nawiedź i napełnij duchową mocą. Spraw, abyśmy ugruntowani w wierze, nadziei i miłości mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jak wielka jest Twoja miłość. Tak bardzo nas umiłowałeś, że dla nas poniosłeś śmierć na krzyżu, aby żaden człowiek, który wierzy w Ciebie, nie zginął, ale miał życie wieczne.”

 • Wielki Piątek 2022 1
 • Wielki Piątek 2022 2
 • Wielki Piątek 2022 3
 • Wielki Piątek 2022 4
 • Wielki Piątek 2022 5
 • Wielki Piątek 2022 6
 • Wielki Piątek 2022 7
 • Wielki Piątek 2022 8
 • Wielki Piątek 2022 9
 • Wielki Piątek 2022 10
 • Wielki Piątek 2022 11
 • Wielki Piątek 2022 12
 • Wielki Piątek 2022 13
 • Wielki Piątek 2022 14
 • Wielki Piątek 2022 15
 • Wielki Piątek 2022 16
 • Wielki Piątek 2022 17
 • Wielki Piątek 2022 18
 • Wielki Piątek 2022 19
 • Wielki Piątek 2022 20
 • Wielki Piątek 2022 21
 • Wielki Piątek 2022 22
 • Wielki Piątek 2022 23
 • Wielki Piątek 2022 24
 • Wielki Piątek 2022 25
 • Wielki Piątek 2022 26
 • Wielki Piątek 2022 27
 • Wielki Piątek 2022 28
 • Wielki Piątek 2022 29

Wielka Sobota

Kolekta: „Boże, Ty sprawiasz, że ta najświętsza noc jaśnieje blaskiem Zmartwychwstania Pańskiego, wzbudź w Twoim Kościele ducha dziecięctwa, którego otrzymaliśmy na chrzcie świętym, abyśmy, odnowieni na duchu i ciele, służyli Tobie z całkowitym oddaniem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.”

Liturgia Wigilii Paschalnej. Trzeci dzień Triduum Paschalnego. Liturgia ta, jakże bogata w wydarzenia, zawiera w sobie liturgię światła, słowa, chrzcielną oraz eucharystyczną. W Wilką Sobotę wybrzmiewa aż 8 czytań. Wsłuchaliśmy się w nie, by dobrze przeżyć dzieje świata od wybawienia ludu przez Boga, aż do zesłania nam swojego Syna jako Odkupiciela. Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dał nam nowe życie.

To właśnie w Wielką Sobotę dokonuje się najważniejsze dzieło Chrystusa. Dzieło naszego zbawienia ukazujące się poprzez Jego zmartwychwstanie. Cały dzień przeżyliśmy w oczekiwaniu na to, by usłyszeć „Alleluja!”.

 • Wielka Sobota 2022 1
 • Wielka Sobota 2022 2
 • Wielka Sobota 2022 3
 • Wielka Sobota 2022 4
 • Wielka Sobota 2022 5
 • Wielka Sobota 2022 6
 • Wielka Sobota 2022 7
 • Wielka Sobota 2022 8
 • Wielka Sobota 2022 9
 • Wielka Sobota 2022 10
 • Wielka Sobota 2022 11
 • Wielka Sobota 2022 12
 • Wielka Sobota 2022 13
 • Wielka Sobota 2022 14
 • Wielka Sobota 2022 15
 • Wielka Sobota 2022 16
 • Wielka Sobota 2022 17
 • Wielka Sobota 2022 18
 • Wielka Sobota 2022 19
 • Wielka Sobota 2022 20
 • Wielka Sobota 2022 21
 • Wielka Sobota 2022 22
 • Wielka Sobota 2022 23
 • Wielka Sobota 2022 24
 • Wielka Sobota 2022 25
 • Wielka Sobota 2022 26
 • Wielka Sobota 2022 27
 • Wielka Sobota 2022 28
 • Wielka Sobota 2022 29
 • Wielka Sobota 2022 30
 • Wielka Sobota 2022 31
 • Wielka Sobota 2022 32
 • Wielka Sobota 2022 33
 • Wielka Sobota 2022 34
 • Wielka Sobota 2022 35
 • Wielka Sobota 2022 36
 • Wielka Sobota 2022 37
 • Wielka Sobota 2022 38
 • Wielka Sobota 2022 39
 • Wielka Sobota 2022 40
 • Wielka Sobota 2022 41
 • Wielka Sobota 2022 42
 • Wielka Sobota 2022 43
 • Wielka Sobota 2022 44
 • Wielka Sobota 2022 45
 • Wielka Sobota 2022 46
 • Wielka Sobota 2022 47
 • Wielka Sobota 2022 48
 • Wielka Sobota 2022 49
 • Wielka Sobota 2022 50
 • Wielka Sobota 2022 51
 • Wielka Sobota 2022 52
 • Wielka Sobota 2022 53

Wielkanoc

Tradycyjną procesją rezurekcyjną o 6 rano ogłosiliśmy światu, że Jezus Chrystus Zmartwychwstał. Odśpiewaliśmy uroczyste Te Deum, by następnie wsłuchać sie w Słowo Boże, które dziś niosło radosną nowinę. Mszy Św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Proboszcz.

 • Wielkanoc 2022 1
 • Wielkanoc 2022 2
 • Wielkanoc 2022 3
 • Wielkanoc 2022 4
 • Wielkanoc 2022 5
 • Wielkanoc 2022 6
 • Wielkanoc 2022 7
 • Wielkanoc 2022 8
 • Wielkanoc 2022 9
 • Wielkanoc 2022 10
 • Wielkanoc 2022 11
 • Wielkanoc 2022 12
 • Wielkanoc 2022 13
 • Wielkanoc 2022 14
 • Wielkanoc 2022 15
 • Wielkanoc 2022 16
 • Wielkanoc 2022 17
 • Wielkanoc 2022 18
 • Wielkanoc 2022 19
 • Wielkanoc 2022 20
 • Wielkanoc 2022 21
 • Wielkanoc 2022 22
 • Wielkanoc 2022 23
 • Wielkanoc 2022 24
 • Wielkanoc 2022 25
 • Wielkanoc 2022 26
 • Wielkanoc 2022 27
 • Wielkanoc 2022 28
 • Wielkanoc 2022 29
 • Wielkanoc 2022 30
 • Wielkanoc 2022 31
 • Wielkanoc 2022 32
 • Wielkanoc 2022 33
 • Wielkanoc 2022 34
 • Wielkanoc 2022 35
 • Wielkanoc 2022 36
 • Wielkanoc 2022 37
 • Wielkanoc 2022 38
 • Wielkanoc 2022 39
 • Wielkanoc 2022 40
 • Wielkanoc 2022 41
 • Wielkanoc 2022 42

Wróć

Kontakt

Parafia p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Czernikowie

ul. 3 Maja 13
87 – 640 Czernikowo
woj. kujawsko – pomorskie,
pow. toruński, gm. Czernikowo,
tel. +48 54 288 92 41
tel. +48 519 496 293
e-mail: czernikowo@diecezja.wloclawek.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Parafii na mapie