Menu

Msze Święte:

NIEDZIELA: 8.00; 10.00; 12.00 (dzieci); 16.00 (młodzież)

{kaplica w Osówce: g. 9.00}

 

DNI POWSZEDNIE: 7.00; 17:30

 

KANCELARIA PARAFIALNA:

poniedziałek - piątek: 7:30-8:30, 16.00-17.00

 

SPOTKANIA COMIESIĘCZNE:

Bierzmowani – III niedziela miesiąca godz. 16.00

Dzieci komunijne - I niedziela miesiąca godz. 12.00

2022

Rozważanie na XXXII Niedzielę Zwykłą 06.11

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta.
Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę».
Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.
A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla niego żyją».

Oto słowo Pańskie

Drodzy Bracia i Siostry, chrześcijanie!

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli kieruje Nasze oczy na niebo, na życie wieczne,  tajemnicę zmartwychwstania. Co tam będzie? Jacy tam będziemy? Chyba każdy z Nas nie raz zadawał sobie owo pytanie i rozmyślał nad tym godzinami. Wiemy, że ani się żenić nie będziemy, ani za mąż wychodzić, ale co więcej? Wieczność jest radykalnie odmienna niż porządek doczesności. Ci, którzy staną się uczestnikami zmartwychwstania, rozpoczną nowe życie, którego kształt jest znany tylko Bogu, bo „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją!”.

Każdy z Nas podąża pewną drogą, wybraną przez siebie, innych czy świat. Można by było godzinami rozmawiać na temat słuszności wybranej drogi, jednakże każda droga życia to podróż w jedną stronę, a dokładniej ku śmierci. Na szczęście śmierć nie jest Naszym ostatecznym przeznaczeniem. Śmierć wyznacza kres doczesności, ale także otwiera bramy wieczności. Jednakże cały czas wielu wierzących odrzuca zmartwychwstanie podobnie jak saduceusze z dzisiejszej Ewangelii. Rozmowy o życiu wiecznym są rzadkim tematem wspólnych rozmów. Często niestety mówi się o niebie w tonie przypominającym żart lub bajkę. Nawet treść kodeksu kościoła katolickiego kłóci się z tym co mówi Biblia jeśli chodzi o ten temat, np. czyściec. I w Naszej głowie pojawia się pytanie komu tak naprawdę powinniśmy wierzyć?

Jezus odpowiadając saduceuszom pomija problem kazuistyki i dotyka głębi problemu. Odwołuje się do Wj 3,6: „Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga.”. Skoro Mojżesz słyszy o nich jako żyjących, to znaczy, że nie umarli bezpowrotnie, lecz ich los jest nadal w ręku Boga, musiał wzbudzić do życia Abrahama, Izaaka i Jakuba. JEŻELI BÓG KOCHA CZŁOWIEKA, NIE MOŻE POZOSTAWIĆ GO W MOCY ŚMIERCI! Wobec zmartwychwstania wszystko inne na ziemi, nawet szczęście życia małżeńskiego, ma jedynie wartość względną. Nasze życie wykracza poza doczesność związaną z cierpieniem i bólem. Jego celem jest Bóg, jest miłość która przetrwa śmierć. I to jest Dobra Nowina dla nas.

Na koniec warto przypomnieć o tym, co mówi księga Apokalipsy na dzisiejszy temat: I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem, i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli. I zostali osądzeni, każdy według swoich uczynków (Obj 20,6). Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat (Obj 20,6). Księga Apokalipsy czy Objawienia mówi wiele na temat co będzie się działo w dalekiej bądź bardzo bliskiej przyszłości.

Jakub Buler
Wasz brat w Jezusie Chrystusie

Wróć

Kontakt

Parafia p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Czernikowie

ul. 3 Maja 13
87 – 640 Czernikowo
woj. kujawsko – pomorskie,
pow. toruński, gm. Czernikowo,
tel. +48 54 288 92 41
tel. +48 519 496 293
e-mail: czernikowo@diecezja.wloclawek.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Parafii na mapie