Menu

Msze Święte:

NIEDZIELA: 7.30; 10.30; 12.00 (dzieci); 16.00 (młodzież)

{kaplica w Osówce: g. 9.00}

 

DNI POWSZEDNIE: 7.00; 17:30

 

KANCELARIA PARAFIALNA:

poniedziałek - piątek: 7:30-8:30, 16.00-17.00

 

SPOTKANIA COMIESIĘCZNE:

Bierzmowani – III niedziela miesiąca godz. 16.00

Dzieci komunijne - I niedziela miesiąca godz. 12.00

2021

Słowo na III Niedzielę Wielkanocną 18.04

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich.

Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.

I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».

Oto słowo Pańskie.

A teraz, zanim rozważymy Słowo Boże, posłuchajcie pieśni

Drodzy Bracia i Siostry, chrześcijanie!

Zastanówmy się dzisiaj, w tę Niedzielę Biblijną, nad naszą wiarą. Zapytajmy siebie, czy Chrystusowe przykazania wyznaczają drogę naszego życia. Jeżeli tak, to bardzo dobrze. Jeżeli nie, to najwyższy czas na konkretne zmiany.

Po tym poznajemy, że znamy Chrystusa, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Po tym ludzie poznają, że jesteśmy chrześcijanami, jeżeli nie wstydzimy się wiary w Chrystusa.

Niech nasz udział w Eucharystii, zwłaszcza we Mszy świętej niedzielnej umacnia nas na drodze kroczenia za Chrystusem. Niech pomaga nam wypełniać Jego przykazania, które niejednokrotnie są wymagające, ale z pewnością możliwe do zrealizowania.

Jeżeli zaś są trudności w wierze, to trzeba się więcej modlić. A z pewnością Chrystus przyjdzie z pomocą, bo zapewnia nas, że wystarczy nam Jego łaski.

Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Oby i w nas była doskonała miłość Boża. Tego sobie i wam życzę. Błogosławionej niedzieli.

Wasz Ks. Proboszcz
Ks. kan. dr hab. Krzysztof Graczyk

 

Wróć

Kontakt

Parafia p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Czernikowie

ul. 3 Maja 13
87 – 640 Czernikowo
woj. kujawsko – pomorskie,
pow. toruński, gm. Czernikowo,
tel. +48 54 288 92 41
tel. +48 519 496 293
e-mail: czernikowo@diecezja.wloclawek.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Parafii na mapie