Menu

Msze Święte:

NIEDZIELA: 7.30; 10.30; 12.00 (dzieci); 16.00 (młodzież)

{kaplica w Osówce: g. 9.00}

 

DNI POWSZEDNIE: 7.00; 17:30

 

KANCELARIA PARAFIALNA:

poniedziałek - piątek: 7:30-8:30, 16.00-17.00

 

SPOTKANIA COMIESIĘCZNE:

Bierzmowani – III niedziela miesiąca godz. 16.00

Dzieci komunijne - I niedziela miesiąca godz. 12.00

2021

Rozważanie na VI Niedzielę Wielkanocną 09.05

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Oto słowo Pańskie

A teraz, zanim rozważymy Słowo Boże, posłuchajcie pieśni:

Drodzy Bracia i Siostry, chrześcijanie!

Nietrudno wyobrazić sobie nasze reakcje na czyjeś upomnienia czy nakazy skierowane ku naszej osobie. Pewnie byłyby różne. Byłoby na pewno  niesamowite oburzenie: Jakim prawem? Jak on śmie wtykać nos w nie swoje sprawy? Co on mi będzie nakazywał? Co go to w ogóle obchodzi, jak ja żyję?

Jednak jest Ktoś, kogo obchodzi, jakie są relacje między nami. Tym Kimś, jest Chrystus. Jest Ktoś, kto nakazuje nam miłość. A nakazuje ją Ten, który nie boi się niczego, w znaczeniu, że jest Panem wszystkiego, pokonuje śmierć. Jeżeli jest to Ten, który tuż przed śmiercią modlił się i jednocześnie mówił do swoich uczniów: Jak Mnie Ojciec umiłował, tak i wy zostaliście przeze Mnie umiłowani, to wie, co ma na myśli, o co chodzi.

Jezus nakazuje miłość. Kto nie kocha, ten grzeszy. Kto nie kocha, ten nie zna Boga – tak dziś mówi św. Jan: Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.

Bóg wchodzi w nasze życie, w nasze sprawy, bo Jemu zależy na nas, bez względu na to, czy będziemy się oburzać, obrażać, czy też będziemy mówić: Nie, nie, ja sobie sam poradzę. Owszem, słyszałem w kościele, że trzeba kochać, ale ja mam troszeczkę inny pogląd na tę kwestię. Żyjemy w demokratycznym państwie, każdy może w dowolny sposób stosować sobie to przykazanie… Bez względu na to, jak zareagujemy, Jezus nakazuje miłość. Dlaczego? – Bo bez miłości zginiemy, udusimy się, skiśniemy. Jeżeli skiśniemy w wierze, nadajemy się tylko na to, żeby nas wyrzucono, podeptano jak sól, która utraciła swój smak.

Jezus nakazuje miłość.

Przykazanie, do którego wzywa nas Chrystus, wyraża się w bardzo konkretnych postawach. Drogie siostry i drodzy bracia, trzymając się przykładu pogniewania czy braku wybaczenia, czy może jakichś złośliwości, które sobie czynimy w małżeństwie, w rodzinie – dziś jesteśmy wezwani, żeby zastosować dobry i skuteczny sposób na te waśnie. Tym sposobem jest miłość, konkretne zainteresowanie drugim człowiekiem, nie obojętność.

Bóg jest miłością. Jeżeli ktoś kocha, naprawdę się rozwija. Jeżeli ktoś mądrze kocha, jak Chrystus, naprawdę doświadcza przemieniającej mocy. Zachowując przykazania, rozważając słowo i stosując je w życiu, mamy szansę na radość życia: To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Jesteśmy markotni, narzekamy, utyskujemy, stajemy się niewolnikami problemów, jeśli brak nam żywej relacji z Bogiem. Żywa relacja z Bogiem przekłada się na żywą relację z człowiekiem, na tyle, na ile to od nas zależne. Człowiek bez miłości jest jak wyjałowiona ziemia, która nie jest w stanie rodzić żadnych owoców.

Panie, dopomagaj nam dostrzegać konkretne potrzeby bliźnich i spraw, abyśmy przez miłość do nich otwierali nasze serca i umysły na tę Miłość, którą Ty nam proponujesz i która jedynie może zaspokoić nasze pragnienie pokoju i szczęścia.

Wasz Ks. Proboszcz
 Ks. kan. dr hab. Krzysztof Graczyk

Wróć

Kontakt

Parafia p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Czernikowie

ul. 3 Maja 13
87 – 640 Czernikowo
woj. kujawsko – pomorskie,
pow. toruński, gm. Czernikowo,
tel. +48 54 288 92 41
tel. +48 519 496 293
e-mail: czernikowo@diecezja.wloclawek.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Parafii na mapie