Menu

Msze Święte:

NIEDZIELA: 7.30; 10.30; 12.00 (dzieci); 16.00 (młodzież)

{kaplica w Osówce: g. 9.00}

 

DNI POWSZEDNIE: 7.00; 17:30

 

KANCELARIA PARAFIALNA:

poniedziałek - piątek: 7:30-8:30, 16.00-17.00

 

SPOTKANIA COMIESIĘCZNE:

Bierzmowani – III niedziela miesiąca godz. 16.00

Dzieci komunijne - I niedziela miesiąca godz. 12.00

Rok 2023

Posługa miłości w parafii Czernikowo

Bądź w życiu aktywny.
Nie stój z założonymi rękoma.
Nie piękne poglądy są ważne,
ale praktyczne działanie.
Nogi, które stoją w miejscu, zapuszczają korzenie.
Życie jest walką.
Nie czekaj, aby potrzebujący wyszli cię szukać,
idź i odwiedź ich w domach.
Zanieś słowo pocieszenia, wyrozumiały uśmiech, cenną myśl.
Carlos Torres Pastorino

Posługa Miłości, wraz z posługą Słowa i posługą Sakramentalną należą do konstytutywnych elementów Kościoła. Posługa Miłości, która wyraża się w działalności charytatywnej nadaje jej wielkie znaczenie i sprawia, że należy ona do natury Kościoła i jest niezbywalnym wyrazem jego istoty. Działalność charytatywna inspirowana Słowem Bożej Prawdy musi czerpać swoją moc z modlitwy i Eucharystii. Tym samym jest ona ściśle związana z wiarą, nadzieją i miłością, które są również nierozdzielne. Działalność charytatywna jako posługa miłości prowadzona w duchu tak rozumianej nadziei z natury swej ma moc przywracania nadziei ubogim, którzy są jej podmiotem.

Papież Benedykt XVI w Encyklice „Deus caritas est” („Bóg jest miłością”) napisał:

Miłość bliźniego zakorzeniona w miłości Boga jest powinnością każdego wierzącego, jest zadaniem całej wspólnoty kościelnej, od wspólnoty lokalnej po Kościół Powszechny. Ta miłość daje ludziom nie tylko pomoc materialną ale również odpoczynek i troskę o duszę, pomoc często bardziej konieczną od wsparcia materialnego”.

Działalność charytatywna jest z natury działalnością społeczną. Kościół rozwija posługę miłości w rodzinie, różnorodnych grupach społecznych, parafii, społeczności lokalnej, a także w państwie oraz międzynarodowej społeczności globalnej. W posłudze charytatywnej Kościół stara się kierować zasadami życia społecznego, wypracowanymi na gruncie katolickiej nauki społecznej. Zasady te wynikają ze społecznej natury człowieka, zakotwiczone są w istocie życia społecznego i funkcjonują w organizacyjnej sferze tego życia.

W naszej parafii członkowie Grupy Ojca Pio organizują sprzedaż bombek, stroików bożonarodzeniowych, a za pieniądze uzyskane ze sprzedaży kupowane są produkty spożywcze i przygotowywane paczki dla osób starszych, samotnych i najbardziej potrzebujących. W paczkach nie brak również, życzeń oraz opłatka – symbolu jedności i modlitewnej pamięci. Każdego roku w ten sposób obdarowywanych jest około 30 osób starszych samotnych nie mających nikogo, kto mógłby im przyjść z pomocą. Organizujemy jako parafia akcję „Serce dla malucha” włączają w tę akcję całą wspólnotę parafialna i w ramach tej akcji w tym roku objęliśmy 78 dzieci w wieku do lat 10. Udzielana jest także konkretna finansowa pomoc dla niektórych rodzin.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za wspieranie naszej działalności charytatywnej. Bóg Zapłać.

 • Działalność charytatywna parafii Czernikowo 1
 • Działalność charytatywna parafii Czernikowo 2
 • Działalność charytatywna parafii Czernikowo 3
 • Działalność charytatywna parafii Czernikowo 4
 • Działalność charytatywna parafii Czernikowo 5
 • Działalność charytatywna parafii Czernikowo 6
 • Działalność charytatywna parafii Czernikowo 7
 • Działalność charytatywna parafii Czernikowo 8
 • Działalność charytatywna parafii Czernikowo 9
 • Działalność charytatywna parafii Czernikowo 10
 • Działalność charytatywna parafii Czernikowo 11
 • Działalność charytatywna parafii Czernikowo 12
 • Działalność charytatywna parafii Czernikowo 13
 • Działalność charytatywna parafii Czernikowo 14
 • Działalność charytatywna parafii Czernikowo 15
 • Działalność charytatywna parafii Czernikowo 16
 • Działalność charytatywna parafii Czernikowo 17

Wróć

Kontakt

Parafia p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Czernikowie

ul. 3 Maja 13
87 – 640 Czernikowo
woj. kujawsko – pomorskie,
pow. toruński, gm. Czernikowo,
tel. +48 54 288 92 41
tel. +48 519 496 293
e-mail: czernikowo@diecezja.wloclawek.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Parafii na mapie