Menu

Msze Święte:

NIEDZIELA: 8.00; 10.00; 12.00 (dzieci); 16.00 (młodzież)

{kaplica w Osówce: g. 9.00}

 

DNI POWSZEDNIE: 7.00; 17:30

 

KANCELARIA PARAFIALNA:

poniedziałek - piątek: 7:30-8:30, 16.00-17.00

 

SPOTKANIA COMIESIĘCZNE:

Bierzmowani – III niedziela miesiąca godz. 16.00

Dzieci komunijne - I niedziela miesiąca godz. 12.00

Rok 2023

Triduum Paschalne

Triduum Paschalne to najważniejsze uroczystości w kalendarzu liturgicznym. Bogactwo tej liturgii jest widoczne każdego dnia. Po raz kolejny w naszej parafii przeżyliśmy wspólnie mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Wielki Czwartek

Liturgią Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy Triduum Paschalne – najważniejszy czas Wielkiego Postu. Czas bezpośredniego oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa, a także czas, w którym razem z Nim przeżywamy na nowo Jego Mękę. Tego dnia obchodzimy pamiątkę najświętszej Wieczerzy. Pamiątkę ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eucharystii. Dwóch sakramentów, bez których nie można byłoby sprawować Mszy Świętej. Korzystajmy wspólnie z tej wiekuistej ofiary i Uczty miłości Chrystusa dla nas.

Podczas Eucharystii kapłan dokonał obrzędu umycia nóg. Odbyły się także obłóczyny kandydatów na ministrantów. Do Liturgicznej Służby Ołtarza dołączyło siedem osób.

W Wielki Czwartek odprowadziliśmymy także Chrystusa do ciemnicy. Miejsce to jest dla nas symbolem uwięzienia Jezusa przed śmiercią. Zatrzymajmy się wspólnie przed uwięzionym Chrystusem i prośmy Go, aby pozwolił nam dobrze przeżyć Triduum Paschalne i byśmy „z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia”.

 • Wielki Czwartek 2023 1
 • Wielki Czwartek 2023 2
 • Wielki Czwartek 2023 3
 • Wielki Czwartek 2023 4
 • Wielki Czwartek 2023 5
 • Wielki Czwartek 2023 6
 • Wielki Czwartek 2023 7
 • Wielki Czwartek 2023 8
 • Wielki Czwartek 2023 9
 • Wielki Czwartek 2023 10
 • Wielki Czwartek 2023 11
 • Wielki Czwartek 2023 12
 • Wielki Czwartek 2023 13
 • Wielki Czwartek 2023 14
 • Wielki Czwartek 2023 15
 • Wielki Czwartek 2023 16
 • Wielki Czwartek 2023 17
 • Wielki Czwartek 2023 18
 • Wielki Czwartek 2023 19
 • Wielki Czwartek 2023 20
 • Wielki Czwartek 2023 21
 • Wielki Czwartek 2023 22
 • Wielki Czwartek 2023 23
 • Wielki Czwartek 2023 24
 • Wielki Czwartek 2023 25
 • Wielki Czwartek 2023 26
 • Wielki Czwartek 2023 27
 • Wielki Czwartek 2023 28
 • Wielki Czwartek 2023 29
 • Wielki Czwartek 2023 30
 • Wielki Czwartek 2023 31

Wielki Piątek

Liturgia na cześć Męki Pańskiej. Jedyny dzień w roku, w którym Kościół nie sprawuje Eucharystii. W Wielki Piątek przeżywamy wraz z Chrystusem Jego mękę i śmierć na krzyżu. Towarzyszymy Mu razem w Jego ostatniej drodze, by uczestniczyć w dziele Zbawienia. W trakcie uroczystej adoracji Krzyża, oddaliśmy cześć Jezusowi jednocześnie dziękując mu za dopełnienie swojego Dzieła. „Wielbimy Krzyż Twój, Panie Jezu, wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie, bo przez drzewo Krzyża przyszła radość dla całego świata.”

Na koniec liturgii odprowadziliśmy Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego. Tam będziemy adorować go, aż do liturgii Wigilii Paschalnej. Rozważajmy wspólnie Mękę i Śmierć Chrystusa.

 • Wielki Piątek 2023 1
 • Wielki Piątek 2023 2
 • Wielki Piątek 2023 3
 • Wielki Piątek 2023 4
 • Wielki Piątek 2023 5
 • Wielki Piątek 2023 6
 • Wielki Piątek 2023 7
 • Wielki Piątek 2023 8
 • Wielki Piątek 2023 9
 • Wielki Piątek 2023 10
 • Wielki Piątek 2023 11
 • Wielki Piątek 2023 12
 • Wielki Piątek 2023 13
 • Wielki Piątek 2023 14
 • Wielki Piątek 2023 15
 • Wielki Piątek 2023 16
 • Wielki Piątek 2023 17
 • Wielki Piątek 2023 18
 • Wielki Piątek 2023 19
 • Wielki Piątek 2023 20
 • Wielki Piątek 2023 21

Wielka Sobota - święcenie pokarmów

Wielka Sobota upływa pod znakiem oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. Jednym z obrzędów, które nierozłącznie wpisują się w ten dzień, jest święcenie pokarmów. Po raz kolejny ks. Proboszcz spotkał się z mieszkańcami Skrzypkowa, Steklinka, Steklina, Ograszki, Osówki i Pokrzywna, by wspólnie poświęcić wielkanocne koszyki przyniesione przez mieszkańców.

 • Święcenie pokarmów 2023 1
 • Święcenie pokarmów 2023 2
 • Święcenie pokarmów 2023 3
 • Święcenie pokarmów 2023 4
 • Święcenie pokarmów 2023 5
 • Święcenie pokarmów 2023 6
 • Święcenie pokarmów 2023 7
 • Święcenie pokarmów 2023 8
 • Święcenie pokarmów 2023 9
 • Święcenie pokarmów 2023 10
 • Święcenie pokarmów 2023 11
 • Święcenie pokarmów 2023 12
 • Święcenie pokarmów 2023 13
 • Święcenie pokarmów 2023 14
 • Święcenie pokarmów 2023 15
 • Święcenie pokarmów 2023 16
 • Święcenie pokarmów 2023 17
 • Święcenie pokarmów 2023 18
 • Święcenie pokarmów 2023 19
 • Święcenie pokarmów 2023 20
 • Święcenie pokarmów 2023 21
 • Święcenie pokarmów 2023 22
 • Święcenie pokarmów 2023 23
 • Święcenie pokarmów 2023 24
 • Święcenie pokarmów 2023 25
 • Święcenie pokarmów 2023 26
 • Święcenie pokarmów 2023 27

Wigilia Paschalna

Liturgia Wigilii Paschalnej. Trzeci dzień Triduum Paschalnego. Liturgia ta, jakże bogata w wydarzenia, zawiera w sobie liturgię światła, słowa, chrzcielną oraz eucharystyczną. W Wielką Sobotę wybrzmiewa aż 8 czytań. Wsłuchaliśmy się w nie, by dobrze przeżyć dzieje świata od wybawienia ludu przez Boga, aż do zesłania nam swojego Syna jako Odkupiciela. Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dał nam nowe życie.

To właśnie w Wielką Sobotę dokonuje się najważniejsze dzieło Chrystusa. Dzieło naszego zbawienia ukazujące się poprzez Jego zmartwychwstanie. Cały dzień przeżyliśmy w oczekiwaniu na to, by usłyszeć „Alleluja!”.

 • Wielka Sobota 2023 1
 • Wielka Sobota 2023 2
 • Wielka Sobota 2023 3
 • Wielka Sobota 2023 4
 • Wielka Sobota 2023 5
 • Wielka Sobota 2023 6
 • Wielka Sobota 2023 7
 • Wielka Sobota 2023 8
 • Wielka Sobota 2023 9
 • Wielka Sobota 2023 10
 • Wielka Sobota 2023 11
 • Wielka Sobota 2023 12
 • Wielka Sobota 2023 13
 • Wielka Sobota 2023 14
 • Wielka Sobota 2023 15
 • Wielka Sobota 2023 16
 • Wielka Sobota 2023 17
 • Wielka Sobota 2023 18
 • Wielka Sobota 2023 19
 • Wielka Sobota 2023 20
 • Wielka Sobota 2023 21
 • Wielka Sobota 2023 22
 • Wielka Sobota 2023 23
 • Wielka Sobota 2023 24
 • Wielka Sobota 2023 25
 • Wielka Sobota 2023 26
 • Wielka Sobota 2023 27
 • Wielka Sobota 2023 28
 • Wielka Sobota 2023 29
 • Wielka Sobota 2023 30
 • Wielka Sobota 2023 31
 • Wielka Sobota 2023 32
 • Wielka Sobota 2023 33
 • Wielka Sobota 2023 34
 • Wielka Sobota 2023 35
 • Wielka Sobota 2023 36
 • Wielka Sobota 2023 37
 • Wielka Sobota 2023 38
 • Wielka Sobota 2023 39
 • Wielka Sobota 2023 40
 • Wielka Sobota 2023 41
 • Wielka Sobota 2023 42
 • Wielka Sobota 2023 43
 • Wielka Sobota 2023 44
 • Wielka Sobota 2023 45
 • Wielka Sobota 2023 46
 • Wielka Sobota 2023 47
 • Wielka Sobota 2023 48
 • Wielka Sobota 2023 49
 • Wielka Sobota 2023 50
 • Wielka Sobota 2023 51
 • Wielka Sobota 2023 52

Wielkanoc

Tradycyjną procesją rezurekcyjną o 6 rano ogłosiliśmy światu, że Jezus Chrystus Zmartwychwstał. Odśpiewaliśmy uroczyste Te Deum, by następnie wsłuchać sie w Słowo Boże, które dziś niosło radosną nowinę. Mszy Św. przewodniczył ks. Proboszcz, a homilię wygłosił ks. Mateusz.

 • Wielkanoc 2023 1
 • Wielkanoc 2023 2
 • Wielkanoc 2023 3
 • Wielkanoc 2023 4
 • Wielkanoc 2023 5
 • Wielkanoc 2023 6
 • Wielkanoc 2023 7
 • Wielkanoc 2023 8
 • Wielkanoc 2023 9
 • Wielkanoc 2023 10
 • Wielkanoc 2023 11
 • Wielkanoc 2023 12
 • Wielkanoc 2023 13
 • Wielkanoc 2023 14
 • Wielkanoc 2023 15
 • Wielkanoc 2023 16
 • Wielkanoc 2023 17
 • Wielkanoc 2023 18
 • Wielkanoc 2023 19
 • Wielkanoc 2023 20
 • Wielkanoc 2023 21
 • Wielkanoc 2023 22
 • Wielkanoc 2023 23
 • Wielkanoc 2023 24
 • Wielkanoc 2023 25
 • Wielkanoc 2023 26
 • Wielkanoc 2023 27
 • Wielkanoc 2023 28
 • Wielkanoc 2023 29
 • Wielkanoc 2023 30
 • Wielkanoc 2023 31
 • Wielkanoc 2023 32
 • Wielkanoc 2023 33
 • Wielkanoc 2023 34
 • Wielkanoc 2023 35
 • Wielkanoc 2023 36

Wróć

Kontakt

Parafia p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Czernikowie

ul. 3 Maja 13
87 – 640 Czernikowo
woj. kujawsko – pomorskie,
pow. toruński, gm. Czernikowo,
tel. +48 54 288 92 41
tel. +48 519 496 293
e-mail: czernikowo@diecezja.wloclawek.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Parafii na mapie