Menu

Msze Święte:

NIEDZIELA: 7.30; 10.30; 12.00 (dzieci); 16.00 (młodzież)

{kaplica w Osówce: g. 9.00}

 

DNI POWSZEDNIE: 7.00; 17:30

 

KANCELARIA PARAFIALNA:

poniedziałek - piątek: 7:30-8:30, 16.00-17.00

 

SPOTKANIA COMIESIĘCZNE:

Bierzmowani – III niedziela miesiąca godz. 16.00

Dzieci komunijne - I niedziela miesiąca godz. 12.00

2023

Rozważanie na XXXII Niedzielę Zwykłą 12.11

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: "Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: «Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!» Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: «Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną». Odpowiedziały roztropne: «Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie». Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec: te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: «Panie, panie, otwórz nam». Lecz on odpowiedział: «Zaprawdę powiadam wam, nie znam was».
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny".

Oto słowo Pańskie

Przypowieść 32 Niedzieli Zwykłej mówi o czuwaniu i niespodziewanym przyjściu Pana, a także o osobistym spotkaniu z Nim w godzinie naszej śmierci. Panny roztropne są symbolem ludzi duchowych, czuwających, zawsze otwartych na spotkanie z Bogiem. Człowiek czuwający to ten, który żyje w świadomości celu, do którego zmierza; zawsze gotowy na spotkanie z Bogiem i Jego łaską. Żyjący powierzonymi zadaniami, przeżywający radości i trudności tego życia ma przed oczami powierzony cel – spotkanie z Bogiem. Człowiek roztropny podtrzymuje światło wiary, które zapłonęło w nim w chwili chrztu świętego.

Pannom nieroztropnym brakuje przezorności, mądrości i zwrócenia uwagi na cel. Dlatego żyją nieświadomie. Prowadzą życie niespokojne, nerwowe, zabiegane. Zajmują się wieloma rzeczami, ale nie potrafią skupić się na własnym wnętrzu. Nie mają czasu na chwilę ciszy i spojrzenie w głąb swej duszy. Mimo wielu zajęć przesypiają czas łaski. Panny nieroztropne sądzą, że zdążą w ostatniej godzinie zakupić oliwy od swoich towarzyszek. Tymczasem Oblubieniec mówi "nie". Niektórzy sądzą, że zdążą w ostatniej chwili, może na starość, spotkać się z Bogiem.

Tymczasem do nieba nie idzie się "na doczepkę". Nikt nie może przeżyć życia za innych. Istnieją decyzje, które można podjąć tylko osobiście. Spotkanie z Panem powinno być przygotowane wcześniej. Przyjście Oblubieńca jest niespodziewane. To On jest Panem swojej godziny, nie my. Tak często puka i czeka na odpowiedź człowieka: "Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną"(Ap 3,20). Mądrość polega na usłyszeniu tego wołania i szybkiej odpowiedzi. Do jakiej kategorii panien mogę się zaliczyć? Na czym polega obecnie moja mądrość a na czym głupota? Jak często zaglądam w głąb swojej duszy? (x.S)

Wróć

Kontakt

Parafia p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Czernikowie

ul. 3 Maja 13
87 – 640 Czernikowo
woj. kujawsko – pomorskie,
pow. toruński, gm. Czernikowo,
tel. +48 54 288 92 41
tel. +48 519 496 293
e-mail: czernikowo@diecezja.wloclawek.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Parafii na mapie