Menu

Msze Święte:

NIEDZIELA: 7.30; 10.30; 12.00 (dzieci); 16.00 (młodzież)

{kaplica w Osówce: g. 9.00}

 

DNI POWSZEDNIE: 7.00; 17:30

 

KANCELARIA PARAFIALNA:

poniedziałek - piątek: 7:30-8:30, 16.00-17.00

 

SPOTKANIA COMIESIĘCZNE:

Bierzmowani – III niedziela miesiąca godz. 16.00

Dzieci komunijne - I niedziela miesiąca godz. 12.00

2023

Rozważanie na Uroczystość Świętej Rodziny 31.12

Przyglądamy się dzisiaj Jezusowi w żłóbku a od niego nasz wzrok kierujemy na Maryję i Józefa. Odwieczny Syn Boży przyjmując ciało ludzkie rodzi się w ziemskiej rodzinie. Jak ważna musi być w oczach Boga rodzina, skoro pierwszym, co czyni jest postaranie się o rodzinę dla swojego Syna!

Rozważanie na IV Niedzielę Adwentu 24.12

Do Maryi przyszedł anioł i zwiastował jej, że będzie matką Zbawiciela. Była to dla niej rzecz niezrozumiała. Trudności ze zrozumieniem tej prawdy mieli nawet uczeni w piśmie, a co dopiero skromna dziewczyna.

Rozważanie na III Niedzielę Adwentu 17.12

Radość jest główną cechą wiary. Wielkim szczęściem jest czuć się kochanym i zbawionym przez Boga; prawda, że jesteśmy braćmi Jezusa Chrystusa, który oddał za nas Swoje życie jest głównym powodem chrześcijańskiej radości. Źródłem chrześcijańskiej radości jest wdzięczność za miłość którą otrzymujemy od Jezusa Chrystusa, okazujemy ją co niedzielę podczas sprawowania niedzielnej Mszy świętej.

Rozważanie na II Niedzielę Adwentu 10.12

Klarowność znaku, jakim jest chrzest, wskazuje, że Bóg nie wymaga od człowieka nadzwyczajnych działań wynagradzających za grzechy. Bóg oczekuje od nas przemiany naszego myślenia co pociągnie za sobą uporządkowanie naszych życiowych celów.

Rozważanie na I Niedzielę Adwentu 3.12

Przewodnim słowem dzisiejszej Ewangelii jest słowo: „czuwać”. Pojawia się ono czterokrotnie. Dlaczego Jezus je powtarza? Może po to, żebyśmy tegorocznego Adwentu po prostu „nie przespali”.

Rozważanie na Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 26.11

W obrazie ukazanego Sądu Ostatecznego Pan Jezus odwołuje się do praktyki stosowanej przez pasterzy w Ziemi Świętej. Owce i kozły w ciągu dnia pasły się razem. Jednak na zakończenie dnia pasterze je rozdzielali. Kozły potrzebowały cieplejszego pomieszczenia, owce wolały świeże powietrze. Sąd Ostateczny, który obejmie wszystkich ludzi, nie tylko chrześcijan, będzie symbolicznym aktem oddzielania. Jezus, Dobry Pasterz, ale także Sędzia, oddzieli "owce od kozłów", dobro od zła, można powiedzieć miłość od grzechu.

Rozważanie na XXXIII Niedzielę Zwykłą 19.11

Każdy z nas ma co najmniej jeden talent, a więc duży kapitał, by zrealizować siebie, swoje życie, powołanie i odpowiedzieć na złożone w nas nadzieje Boga. Każdy z nas jest niepowtarzalny i ma swoją misję do spełnienia; dlatego Bóg rozdziela i "inwestuje" specyficzne dary, które pozwalają to zadanie zrealizować.

Rozważanie na XXXII Niedzielę Zwykłą 12.11

Przyjście Oblubieńca jest niespodziewane. To On jest Panem swojej godziny, nie my. Tak często puka i czeka na odpowiedź człowieka: "Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną".

Rozważanie na XXXI Niedzielę Zwykłą 05.11

Na tle faryzeuszy Jezus ukazuje obraz prawdziwego ucznia. Jest nią osoba, która nie skupia uwagi na sobie, ale kieruje ją dalej, na jedynego Mistrza. Uczeń Jezusa jest w cieniu, nie na pierwszym planie; nie mówi swoich słów ani nie szuka swojej chwały. Uznaje, że wszyscy są równi i w pokorze innym służy. Słowa Jezusa są rachunkiem sumienia dla każdego chrześcijanina.

Rozważanie na XXX Niedzielę Zwykłą 29.10

Rocznica poświęcenia własnego Kościoła to, owszem, z jednej strony dziękczynienie za miejsce, w którym Bóg daje siebie człowiekowi, a jednocześnie to dziękczynienie za to, że my sami jesteśmy świątyniami Boga. Staliśmy się nimi w dniu naszego chrztu.

Rozważanie na XXIX Niedzielę Zwykłą 22.10

Czy faryzeusze kłamali wprost mówiąc, że „wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz”, czy po prostu nie obchodziła ich żadna prawda, bo ponad nią stawiali swój osobisty i klasowy interes? Obydwie ewentualności pokazują, jak nisko upadli.

Rozważanie na XXVIII Niedzielę Zwykłą 15.10

Pierwsi zaproszeni, to naród wybrany. To z nim zawarł Bóg pierwsze przymierze i w jego dziejach realizowała się historia zbawienia. Cóż więc się stało, że ci z myślą o których przygotowano ucztę, ostatecznie na nią nie weszli? Ten, który zapraszał, poczynił przygotowania, poniósł nakłady, nie zmienił swojego zamysłu. Umówieni goście okazali się jednak niegodni, bo sami zlekceważyli zaproszenie, a właściwie zlekceważyli i obrazili samego króla.

Rozważanie na XXVII Niedzielę Zwykłą 08.10

W usłyszanej dzisiaj przypowieści słyszymy jak gospodarz, który założył winnicę, zadbał o wszystko co miało zapewnić dogodne warunki uprawy, a dzięki temu bogate plony. Pracę w winnicy zlecił dzierżawcom, rozliczenie miało nastąpić po zebraniu plonów. Umowa funkcjonowała jednak tylko do momentu podjętej próby odebrania należności. Pracownicy okazali się bowiem nie tylko nieuczciwi, ale wręcz zdolni do największej zbrodni.

Rozważanie na XXVI Niedzielę Zwykłą 01.10

Dzisiejsza wymiana zdań, w usłyszanej Ewangelii, jest jednak ze zdeklarowanymi przeciwnikami Jezusa. Arcykapłani i starsi ludu przerwali Mu nauczanie w świątyni Jerozolimskiej, kwestionowali Jego autorytet i prawo do zabierania głosu w roli nauczyciela. W przypowieści o dwóch synach, którą słyszą, potrafili słusznie rozsądzić, który z nich wypełnił wolę ojca. Na tym jednak kończy się ich zrozumienie sensu przypowieści.

Rozważanie na XXV Niedzielę Zwykłą 24.09

Dzisiejsza przypowieść Chrystusa o robotnikach w winnicy idzie całkowicie pod prąd zdrowemu rozsądkowi i wydaje się zaprzeczać wszelkiemu poczuciu sprawiedliwości. Jakże ten, który pracował tylko godzinę, może otrzymać taka samą zapłatę jak ten, który pracował 12 godzin? Toż to jest zaprzeczeniem wszelkiego ludzkiego poczucia sprawiedliwości i zdrowego rozsądku.

Rozważanie na XXIV Niedzielę Zwykłą 17.09

Problem z przebaczaniem nie jest wynalazkiem naszych czasów, skoro już Apostoł Piotr postawił Panu Jezusowi pytanie: «ile razy mam przebaczyć, (…) czy aż siedem razy?» Zupełnie nas nie dziwi zawarta w nim sugestia, że siedem, to znacznie za dużo. Górna granica tego, co skłonni jesteśmy uznać za konieczne, to raczej „do trzech razy sztuka”. Odpowiedź Jezusa nie pozostawia wątpliwości: przebaczać trzeba zawsze…

Rozważanie na XXIII Niedzielę Zwykłą 10.09

Dlaczego jest to aż tak istotne, że Jezus podaje nam tak szczegółowe wskazówki? Ponieważ chodzi o to, że motywem działania chrześcijanina ma być dobro drugiego człowieka. Od tego nie możemy się uchylić, bo na tym polega przykazanie miłości bliźniego.

Rozważanie na XXII Niedzielę Zwykłą 03.09

Usłyszany dzisiaj fragment Ewangelii jest bezpośrednią kontynuacją tekstu z poprzedniej niedzieli. Piotr wyznał wiarę w Jezusa – Mesjasza i Syna Bożego, za co został pochwalony przez Jezusa i usłyszał zapowiedź swojej misji w Kościele. Słysząc od Piotra słowa wypowiedziane pod natchnieniem Ducha Świętego, Jezus odkrywa przed najbliższymi uczniami wizję niedalekiej przyszłości, swojej męki, śmierci i zmartwychwstania. Tym razem reakcja Piotra jest najzupełniej ludzka, wskazująca na to, że w rzeczywistości nie rozumie on wcale swojego Mistrza.

Rozważanie na XXI Niedzielę Zwykłą 27.08

Daleko ważniejsze jest jednak pytanie drugie, postawione wprost Apostołom i stawiane każdemu z nas osobiście: „A ty, za kogo mnie uważasz? Dla Ciebie, kim jestem?” I na to pytanie trzeba sobie koniecznie jasno odpowiedzieć. Tu nie można zbyć sprawy wzruszeniem ramion, bo nawet ten gest ma swoje znaczenie i już jest odpowiedzią.

Rozważanie na XX Niedzielę Zwykłą 20.08

Jakby w kontraście do poprzedniej niedzieli, kiedy Jezus zganił małą wiarę Piotra i Apostołów, dzisiaj słyszymy jak chwali On wielką wiarę i wielką pokorę niewiasty kananejskiej. Czy Jezus chciał upokorzyć ową kobietę odpowiadając jej w sposób, pozornie niegrzeczny? Czy musieli interweniować Apostołowie prosząc Go o dokonanie cudu? Czy w ogóle Bóg musi być proszony abyśmy mogli otrzymać to, o co prosimy? Jak zrozumieć wydarzenie opisane w dzisiejszej Ewangelii?

Rozważanie na XIX Niedzielę Zwykłą 13.08

Czy i w naszym życiu nie jest często właśnie tak, że nie umiemy sobie poradzić z dobrze nam znanymi sprawami, że życie nas po prostu przerasta, że jest ponad nasze siły? Borykamy się i szarpiemy i nic nam nie wychodzi. To co powinno być dla nas znane i swojskie staje się nagle obce i wrogie. I wtedy przychodzi Jezus, a my traktujemy go jak zjawę, jak ducha, jak  nierealną postać.

Rozważanie na Niedzielę Przemienienia Pańskiego 06.08

Zdarzenie na Górze Tabor nie jest czarodziejską sztuczką ani magicznym trickiem. Jezus objawia swoją prawdziwą, boską naturę. Sam Bóg Ojciec potwierdza ten fakt słowami: „To jest Syn Mój umiłowany”. Pytanie – po co? O co chodziło Jezusowi w tym - bądź co bądź spektakularnym – wydarzeniu?

Rozważanie na XVII Niedzielę Zwykłą 30.07

Jezus nie wymaga od nas na pewno rzeczy niemożliwych. Wie jednak, że tak łatwo przywiązujemy się do drobnostek, do rzeczy i spraw nieważnych, które na dobrą sprawę nam tylko przeszkadzają. Ale czy też nie jest i tak, że dla innych ziemskich dóbr poświęcamy wiele, czasami zbyt wiele, włącznie z naszymi przekonaniami i prawdą, a jednocześnie dla dóbr wiecznych, dla wiary, dla Królestwa Bożego tak trudno jest nam poświęcić nawet odrobinę czasu w niedzielny poranek?

Rozważanie na XVI Niedzielę Zwykłą 23.07

Czytając przypowieści dzisiejszej Ewangelii zadaję sobie wiele pytań. A jedno z nich to pytanie o to, jak rozwija się rzeczywistość Królestwa Bożego we mnie samym? W przypowieści o chwaście posianym pomiędzy pszenicę warto sobie też zadać pytanie: „Czy jestem dobrą pszenicą przynoszącą obfity plon, czy może tylko chwastem posianym przez nieprzyjaciela?” Czy przy końcu czasów, kiedy nadejdzie dzień żniwa zostanę zebrany do spichrza, czy też przeznaczony na spalenie jak nieużyteczny chwast?

Rozważanie na XV Niedzielę Zwykłą 16.07

Wszystkie te systemy obronne przenosimy bowiem bezkrytycznie na stosunek do Słowa Bożego. Nie słuchamy Go, wyłączamy się i Ono do nas nie dociera. A kiedy nawet do nas dociera, bardzo często nie zdajemy sobie trudu, aby je zgłębić czy zrozumieć. Niejednokrotnie nawet zrozumiawszy, nie chcemy Go zaakceptować, bo zbyt wiele od nas wymaga, bo jest czasami dla nas za bardzo radykalne. Słuchając jesteśmy głusi, rozumiejąc nie chcemy przyjąć, przyjmując nie umiemy Słowa Bożego wprowadzić w czyn, bo tak wiele nam w tym przeszkadza.

Rozważanie na XIV Niedzielę Zwykłą 09.07

Słowa Ewangelii poprzedniej niedzieli rozważane przez „mądrych i roztropnych” szokują i wydają się być wbrew wszelkiej logice i przeczyć wszelkiemu zdrowemu rozsądkowi. Nie można przecież aż tak bardzo dosadnie i dokładnie interpretować Słowa Bożego. To nie jest na ludzką skalę i nie przystaje do realiów naszego życia!

Rozważanie na XIII Niedzielę Zwykłą 02.07

W słowach tych wyraża się cały radykalizm Dobrej Nowiny, radykalizm Ewangelii, który zawiódł samego Chrystusa na krzyż. Czy może to być tylko przesada lub jedynie retoryczna gra słów? Czy Chrystus umarł na krzyżu tylko po to aby „zaszokować widzów”?

Rozważanie na XII Niedzielę Zwykłą 25.06

Tak wiele zmartwień i kłopotów na co dzień, tak wiele niepewności jutra w naszym zwariowanym życiu, tak wiele trosk i przygnębiających wiadomości dookoła. Gdzie w tym wszystkim znaleźć pokój i radość życia, gdzie jest miejsce na pewność i zaufanie, gdzie poczucie bezpieczeństwa i ukojenie niepewności i lęków? Świat stał się niewątpliwie globalną wioską. I co z tego, skoro stał się też dla wielu gehenną, a dla innych złota klatką?

Rozważanie na XI Niedzielę Zwykłą 18.06

Kogo potrzebuje współczesny świat? Na pewno potrzebuje dobrych i rzetelnych lekarzy, uczciwych bankierów, dobrych nauczycieli, kochających ojców, pracowitych i wzorowych robotników. Tak, takich ludzi na pewno potrzebuje współczesny świat. Ale potrzebuje też świadków, drogowskazów, ludzi jak Święty Papież Jan Paweł II, którzy ukażą współczesnemu człowiekowi szersze horyzonty i inne perspektywy.

Rozważanie na X Niedzielę Zwykłą 11.06

Czy to możliwe? Tak po prostu zostawić cały swój świat i pójść za Nieznajomym w siną dal. Może Mateusz znał już wcześniej Jezusa, może słuchał jego nauki i czuł, że to jest właśnie to, czego szuka? A może dojrzewała w nim niechęć do samego siebie, do tej nieszczęsnej komory celnej, która stała się jego smutnym więzieniem? Słowa Jezusa mogły zabrzmieć w uszach Mateusza jak wyzwolenie, jak zaproszenie do wyjścia ze swojego dusznego, smutnego świata. 

Rozważanie na Uroczystość Najświętszej Trójcy 04.06

Najświętsza Trójca, Jedność Osób Bożych, Ojca, Syna i Ducha Świętego, na zawsze pozostanie tajemnicą wiary. Nie jest to jednak tajemnica w znaczeniu wiedzy tajemnej, dostępnej tylko dla wybranych i wtajemniczonych. Bóg sam zechciał nam objawić tę tajemnicę, zechciał objawić siebie samego w Osobach Ojca, Syna i Ducha.

Rozważanie na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 28.05

Kim jest owa Osoba Trójcy Świętej, Której dzisiaj oddajemy cześć i uwielbienie? To Duch Święty, Który był na początku przy stworzeniu świata, jak mówi Księga Rodzaju: „Na początku, kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię, ziemia była jeszcze bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.” (Rdz 1,1-2).

Rozważanie na Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego 21.05

Wniebowstąpienie jest wydarzeniem, które nie może być rozpatrywane w kategoriach naturalistycznych i pseudo-intelektualnych. Nie można np. zadać pytania: „Gdzie konkretnie Jezus się udał?” czy też pytania; „W jaki sposób wstąpił do nieba?” lub „Gdzie jest to niebo?”

Rozważanie na VI Niedzielę Wielkanocną 14.05

Duch Święty, wg. zapowiedzi Jezusa, ma doprowadzić wierzących w Chrystusa do całej prawdy, ma ich wszystkiego nauczyć. Na czym polega ta nauka? Nie chodzi św. Janowi o jakąś doktrynę, ale o życie duchowe wierzących: chodzi o świadectwo dawane Chrystusowi: “On będzie świadczył o Mnie, ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku”. Poprzez Ducha Świętego dokonuje się nie tylko przypomnienie tego, co uczynił Jezus, retrospekcja, ale autentyczny rozwój wiary Kościoła.

Rozważanie na V Niedzielę Wielkanocną 07.05

„Prawda” niesamowicie niebezpieczne słowo. Bał się jej już Piłat, kiedy stanął przed nim Chrystus. Bali się jej arcykapłan Annasz, i Kajfasz, i faryzeusze i ci dla których Chrystus był niewygodny. Bali się jej wszyscy totalitarni przywódcy i pewni siebie autokraci. Bali się prawdy i boją nadal wszyscy politykierzy i magicy „zaokrąglonego słowa”, ale także mali codzienni kłamcy. „Prawda” nie przestaje straszyć wszystkich, którzy się z nią rozmijają. Ona jest czymś, co na pewno wyzwala, ale i czymś za co można łatwo i szybko pójść do więzienia i być znienawidzonym przez innych.

Rozważanie na IV Niedzielę Wielkanocną 30.04

Pytanie skierowane do św. Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy jest nadal aktualne. Wielu współczesnych ludzi ustawicznie stawia to pytanie: „Co mam czynić?” Niewielu jednak chce posłuchać odpowiedzi udzielonej przez Piotra: „Nawróćcie się”.

Rozważania na III Niedzielę Wielkanocną 23.04

Idziemy drogą naszego życia, rozdyskutowani o bieżących problemach, zaaferowani doczesnością, rozgadani i nawet nie widzimy, że tuż obok nas kroczy sam Chrystus. Obecny czasami w człowieku potrzebującym pomocy, ale czasami On sam chce nam takiej pomocy udzielić, otworzyć oczy, rozgrzać nasze serca, tylko że my Go nie dostrzegamy. Próbujemy zrozumieć świat bez Niego i nie udaje się.

Rozważania na II Niedzielę Wielkanocną 16.04

Dzisiejsza niedziela Miłosierdzia Bożego, to okazja do refleksji nad tym, co ostatecznie jest dla mnie podstawą radości i nadziei. W świecie, w którym tak wiele już się zawaliło i tak wiele zawiodło, uciekamy się do Bożego Miłosierdzia, prosząc o Miłosierdzie dla nas i całego świata.

Rozważanie na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 09.04

Kiedy czytamy dzisiejszą Ewangelię dosyć łatwo możemy wyobrazić sobie konsternację, a nawet napięcie i zdenerwowanie Marii Magdaleny, Piotra i Jana. Oto zniknęło ciało umiłowanego Nauczyciela, Którego w tak bestialski sposób zabito. Wiemy dlaczego Maria Magdalena pobiegła z tą niesłychaną wiadomością do Piotra: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono". Czy to nie jest już przesada, czy nie dosyć było tego, co dokonało się w poprzedzający piątek? Czy należało jeszcze bezcześcić i wykradać ciało? 

Rozważanie na Niedzielę Palmową 02.04

Hosanna i ukrzyżuj. Te dwa okrzyki słyszymy niejako obok siebie w dzisiejszej liturgii słowa. W rzeczywistości dzielił je niecały tydzień czasu. W niedzielę Jezus jest uwielbiany przez tłumy, w piątek - prawdopodobnie te same tłumy - domagają się Jego śmierci.

Rozważanie na V Niedzielę Wielkiego Postu 26.03

Czasami zastanawiam się czy i ja nie jestem jak Łazarz, od wielu dni, a może miesięcy czy nawet lat będący już w grobie, cuchnący i martwy? Czy nie przywaliłem swego grobu wielkim kamieniem obojętności i ironii, drwiny i cwaniactwa? A może do mnie odnoszą się też słowa Jezusa: „Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, bo widzi światło… Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, bo brak mu światła.”.

Rozważanie na IV Niedzielę Wielkiego Postu 19.03

Pytanie Jezusa skierowane do uzdrowionego niewidomego: „Czy wierzysz w Syna Bożego?” jest nieustannie aktualne. To pytanie jest stale kierowane do mnie, do Ciebie, do tych wśród których żyjesz, do każdego z nas. I każdy z nas powinien je sobie ustawicznie zadawać: „Czy ja wierzę naprawdę w Syna Bożego?” Od odpowiedzi na to pytanie zależy przecież całe moje życie, wszystko co robię i czego robić nie powinienem.

Rozważanie na III Niedzielę Wielkiego Postu 12.03

Jezus, rozmawiający z samarytanką u studni uświadamia jej właśnie to głębsze, ludzkie pragnienie, a po powrocie Apostołów również im, uświadamia istnienie bardziej podstawowego głodu. Nie może się człowiek ograniczyć tylko do zaspokajania jedynie zwierzęcych potrzeb i pragnień, jeśli chce być czymś więcej niż jednym z naczelnych ssaków.

Rozważanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 05.03

Jak to więc jest z tym poleceniem Boga Ojca: „To jest Syn mój Umiłowany, Jego słuchajcie”? Do czego w końcu jesteśmy zaproszeni przez to wezwanie? Co takiego Chrystus ma nam do powiedzenia, skoro sam Bóg poleca Go słuchać? Nie chodzi przecież o ślepe posłuszeństwo i o bezmyślne, absurdalne zawierzenie. Chrystus ma nam na pewno coś do powiedzenia o nas samych, o naszej kondycji człowieka, bo sam był człowiekiem, o naszym życiu, o jego ostatecznym przeznaczeniu i sensie.

Rozważanie na I Niedzielę Wielkiego Postu 26.02

Iluż z nas uległo tak łatwo pokusie zgłodniałego ciała? Głód chleba, napoju, używek, seksu, rozrywki, lenistwa. Ciało ma swoje prawa, ale jeśli mu ulec, szybko i łatwo potrafi zdominować i sterroryzować ducha.  I tak niewiele trzeba, aby stało się tyranem. Jeśli nawet sam Bóg-Człowiek był kuszony. Czy zdaję sobie sprawę, jak  łatwo jest ulec pokusom ciała? A jednocześnie, jak trudno się od nich uwolnić?

Rozważanie na VII Niedzielę Zwykłą 19.02

Ewangelia dzisiejszej niedzieli kontynuuje rozważania podjęte przez Chrystusa w poprzednią niedzielę. Używając tego samego schematu, Jezus naucza swoich uczniów, przeciwstawiając prawo starotestamentalne prawu Nowego Przymierza. Jest to poszerzony wykład przykazania miłości. Miłość Boga nie może być prawdziwa, jeśli nie realizuje się na co dzień w miłości do bliźniego.

Rozważanie na VI Niedzielę Zwykłą 12.02

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus zadaje kłam wszystkim tego rodzaju permisywistycznym rozumowaniom, mówiąc: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo, albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale je wypełnić”. I jakby dla podkreślenia ważności i uniknięcia wszelkich niedomówień rozważa wszystkie najbardziej dyskutowane przykazania Starego Testamentu: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie przysięgaj fałszywie.

Rozważanie na V Niedzielę Zwykłą 05.02

W tym przypadku nie chodzi o jakieś wąskie grono wybranych, ale o szerokie grono uczniów, wszystkich, którzy przyszli Go słuchać. Rozumiemy więc, że i dzisiaj nie są to szczególne wskazania np. tylko dla następców Apostołów, czy dla zakonników, ale dla ogółu chrześcijan, nas wszystkich, którzy chcemy słuchać Jezusa. Mamy być solą, mamy być światłem i mamy być na podobieństwo warownego miasta.

Rozważanie na IV Niedzielę Zwykłą 29.01

Drugie jednak znaczenie słowa „błogosławiony” jest bliższe naszym współczesnym poszukiwaniom i tęsknotom. Można by nawet powiedzieć: „chcesz być szczęśliwy żyj w taki sposób”. Nie bądź chciwy, nie bądź krzykaczem, bądź sprawiedliwy, bądź miłosierny, wprowadzaj pokój, a nie zamęt dookoła siebie, miej czyste serce i czyste spojrzenie, zobacz w drugim człowieka i uszanuj go w nim, a przy tym bądź przygotowany na niezrozumienie, na kpinę, na kłamstwo i drwiny, na niepopularność, na to, że nie będziesz „trendy”, że czasami nie będziesz „politycznie poprawny”.

Rozważanie na III Niedzielę Zwykłą 22.01

Kiedy Chrystus przyszedł z Dobrą Nowiną na ziemię ludzie rzeczywiście widzieli w Nim kogoś, kto był dobry, po prostu dobry na co dzień i nie po to, aby Go inni widzieli i chwalili. On widział cierpienie ludzi chorych, potrzeby ludzi ubogich i głodnych, On nie musiał być proszony, błagany, nagabywany.

Rozważanie na II Niedzielę Zwykłą 15.01

Jan Chrzciciel, o którym sam Zbawiciel mówił, że był człowiekiem bezkompromisowym i nie lękającym się prawdy, jest dla nas chrześcijan wzorem bezkompromisowej postawy wobec Prawdy, wzorem świadka. On nie boi się tych, którzy nastają na Jezusa, ale i na niego, i daje o Chrystusie klarowne i zdecydowane świadectwo mówiąc: „Ja daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.

Rozważanie na Niedzielę Chrztu Pańskiego 8.01

Jan to prorok zupełnie wyjątkowy. Bóg powołał go jako swój głos bezpośrednio poprzedzający Jezusa. I Jan bardzo gorliwie pełnił swoją misję głosząc potrzebę nawrócenia. Nawoływał do przemiany życia w obliczu zapowiadanego rychłego nadejścia królestwa niebieskiego, czyli objawienia się Mesjasza Bożego.

Kontakt

Parafia p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Czernikowie

ul. 3 Maja 13
87 – 640 Czernikowo
woj. kujawsko – pomorskie,
pow. toruński, gm. Czernikowo,
tel. +48 54 288 92 41
tel. +48 519 496 293
e-mail: czernikowo@diecezja.wloclawek.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Parafii na mapie