Menu

Msze Święte:

NIEDZIELA: 7.30; 10.30; 12.00 (dzieci); 16.00 (młodzież)

{kaplica w Osówce: g. 9.00}

 

DNI POWSZEDNIE: 7.00; 17:30

 

KANCELARIA PARAFIALNA:

poniedziałek - piątek: 7:30-8:30, 16.00-17.00

 

SPOTKANIA COMIESIĘCZNE:

Bierzmowani – III niedziela miesiąca godz. 16.00

Dzieci komunijne - I niedziela miesiąca godz. 12.00

2024

Rozważanie na XV Niedzielę Zwykłą 14.07

Na samym początku uczniowie przebywali z Jezusem, poznawali Jego naukę. Jednak aby stać się apostołami w Kościele, uczniowie potrzebowali doświadczenia i praktyki. Pan Jezus chce przemienić ich z uczniów słuchających w apostołów. To pierwsze rozesłanie uczniów i wskazówki, jakich im wtedy Jezus udzielił, są dla nas niezwykle istotne, bo i my w naszym chrześcijaństwie, nie możemy poprzestać na roli biernego słuchacza.

Rozważanie na XIV Niedzielę Zwykłą 07.07

Czytając Biblię stajemy wobec Boga, który jest i działa w naszej współczesności, w naszym osobistym życiu. Z czym więc przychodzi do nas poprzez słowa dzisiejszej Ewangelii? Jesteśmy uczestnikami wydarzeń w Nazarecie. Czy jednak zasługujemy na miano uczniów, czy raczej jesteśmy jak ci krewni i znajomi Nauczyciela z Nazaretu?

Rozważanie na XIII Niedzielę Zwykłą 30.06

Dwa cudowne wydarzenia opisane w dzisiejszej Ewangelii, są podobne, a zarazem różne. Córkę Jaira Jezus uzdrawia na wyraźną prośbę ojca, kobieta, która się „dopchała” do Jezusa wydaje się być w pierwszym momencie skarcona, za to co zrobiła.

Rozważanie na XII Niedzielę Zwykłą 23.06

Mocne słowa Jezusa w kontekście sytuacji, realnego zagrożenia, zmagania się z siłami natury. Ale te mocne słowa nie są tylko krytyką strachu uczniów związanego z zewnętrznym niebezpieczeństwem. Jezus chce zwrócić uwagę, że ich lęk jest przed zaufaniem Jemu.

Rozważanie na IX Niedzielę Zwykłą 02.06

Gdy faryzeusze myślą o szabacie, zajmują się bardziej kazuistyką niż Bogiem. A Jezus uczy ich swoim czynem, że szabat nie ma sensu, jeśli w jego centrum nie ma Boga dającego się człowiekowi i człowieka patrzącego z ufnością na Boga.

Rozważanie na Uroczystość Najświętszej Trójcy 26.05

Misja Kościoła przekazana została od Tego, który ma władzę nad światem. Kościół nie może, nie ma prawa wyrzec się swojej misji – bo udzielił jej Ktoś mający prawo rozkazywać. Interesujące jest też to, komu Chrystus udziela misji. Niektórzy z nich przecież wątpili. Chrystus nie obawia się polecać ważnych zadań ludziom słabym. To dla nas budujące, bo wszyscy mamy swoje niedomagania i wszyscy upadamy.

Rozważanie na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 19.05

W czasach gdy św. Jan pisał swoją Ewangelię jednym z najważniejszych zagadnień, które niepokoiły Kościół pierwotny, było pytanie o los Kościoła, po tym gdy zabraknie naocznych świadków życia Jezusa, którzy byli dla wiernych ogniwem łączności z Panem. W dzisiejszej Ewangelii o Duchu Paraklecie znajdujemy odpowiedź na ten problem.

Rozważanie na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 12.05

Wraz z Wniebowstąpieniem Pana Jezusa, zakończył się etap działalności ziemskiej Jezusa. Teraz my mamy pole do popisu, gdyż Chrystus zechciał, abyśmy kontynuowali Jego projekt. To wszystko, co On czynił: głoszenie Słowa, czynienie cudów, nawrócenia ludzi – to wszystko przekazał Kościołowi, a więc mnie i Tobie.

Rozważanie na VI Niedzielę Wielkanocną 05.05

Miłość może być tylko hasłem, może być abstrakcją, ładnym chrześcijańskim określeniem, które nijak odnosi się do życia. I tak dobra nowina, która ma budzić w nas wiarę i nadzieję, podnosić na duchu, wręcz wywołuje ignorancję bądź zniechęcenie. Tych tekstów, które usłyszymy w tę niedzielę, nie zrozumiemy, jeśli nie doświadczyliśmy tego, co to znaczy Boża miłość, jak to jest być kochanym przez Boga.

Rozważanie na V Niedzielę Wielkanocną 28.04

Tak jak roślina nie może żyć odcięta od łodygi i korzenia, tak my nie możemy żyć duchowo, kiedy nie trwamy w Jezusie. To porównanie do winnej latorośli powinno każdemu z nas otworzyć umysł na zrozumienie konieczności bycia w stanie łaski uświęcającej, tego niesamowitego daru, który otrzymaliśmy podczas chrztu.

Rozważanie na IV Niedzielę Wielkanocną 21.04

Już tradycyjnie w całym Kościele IV Niedziela Wielkanocna obchodzona jest jako Niedziela Dobrego Pasterza. To dzień szczególnej modlitwy wspólnoty wierzących o liczne i święte powołania do służby Bożej. Dzisiejsza Ewangelia jest więc dla nas wszystkich lekcją modlitwy, wskazuje bowiem, o co powinniśmy się modlić, jakich pasterzy dla Kościoła wypraszać u Boga.

Rozważanie na III Niedzielę Wielkanocną 14.04

W Ewangelii wg św. Jana słyszymy słowa „błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Jak bardzo te słowa odnoszą się do każdego z nas, którzy nie widzimy, a u podstaw naszej relacji z Bogiem jest wiara. Wiara, która z jednej strony jest łaską daną nam od Boga, a z drugiej potrzebuje nieustannego potrzymania, które dokonuje się w relacji z tymże właśnie Bogiem. Jest ona też żywa dzięki uczynkom miłości. Jest żywa dzięki miłości Boga.

Rozważanie na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 31.03

Śmierć już nie panuje nad nami. Od dziś nie musimy zaprzątać sobie zbytnio głowy sprawami tego świata. Nasza ojczyzna jest w niebie. Przyjmując chrzest i stając się chrześcijanami umarliśmy dla grzechu. Zmartwychwstaliśmy, a nasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy przyjdzie powtórnie, aby sądzić ziemię, wtedy i my razem z Nim ukażemy się w chwale.

Rozważanie na Niedzielę Palmową 24.03

Słowo Boże staje się naszym  przewodnikiem, który nie tylko ukazuje konkretne wydarzenia, ale wprowadza nas w nie, abyśmy byli ich uczestnikami. Chrystus wjeżdżający na oślęciu do Jerozolimy, witany przez tłumy, zapowiada swój ostateczny tryumf na końcu czasów i swoje zwycięstwo nad grzechem i śmiercią, w którym już teraz możemy uczestniczyć. Zanim jednak to nastąpi, „musi się wypełnić wszystko, co napisane jest w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”.

Rozważanie na V Niedzielę Wielkiego Postu 17.03

Przez chrzest zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa. Mamy udział w Jego przymierzu, a prawo Boże, prawo miłości zostało wyryte w głębi naszych serc, nawet jeśli nie zawsze jesteśmy tego świadomi lub uciekamy przed konsekwencjami, które z zawarcia tego przymierza wynikają.

Rozważanie na IV Niedzielę Wielkiego Postu 10.03

Miłość rodzi miłość. Nasza wiara jest wtedy żywa, kiedy jest przyjęciem miłości, wejściem w relację z Bogiem. Doświadczenie bycia kochanym daje nam właściwą motywację do zmiany, do nawrócenia. Jezus mówi, że tak jak wąż wywyższony na palu, był dla Izraelitów wybawieniem od śmierci, tak wywyższony Syn Człowieczy będzie źródłem życia wiecznego dla tego, kto w Niego wierzy.

Rozważanie na III Niedzielę Wielkiego Postu 03.03

W Ewangelii Jezus wypędza tych, którzy zaopatrywali pielgrzymów w zwierzęta ofiarne oraz w walutę. Nazywa świątynię domem Ojca. To On jest Synem Boga i relacja do Ojca uprawnia Go do tego szokującego czynu, który zakłóca spokój i kultyczny interes. Symbolicznie ogłasza nadchodzące zmiany w sposobie oddawania czci Bogu.

Rozważanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 25.02

Od pewnego czasu ten drugi kontekst Przemienienia staje się dla mnie coraz bliższy i coraz bardziej namacalny; kontempluję go bowiem w kluczu nadziei: metamorfoza Jezusa objawia nie tylko doskonałość Jego własnego człowieczeństwa, ale także mojego – doskonałość obiecaną mi w chwili chrztu, ona będzie czymś więcej niż tylko „posklejaniem”, „załataniem”, „zaplombowaniem” czy „wyklepaniem” mojego człowieczeństwa.

Rozważanie na I Niedzielę Wielkiego Postu 18.02

Dzisiaj Kościół obchodzi Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Ewangelia przedstawia Jezusa, który przygotowuje się do życia publicznego. Pan Jezus wychodzi na pustynię, aby przez czterdzieści dni pościć i pokutować. Tam też jest kuszony przez szatana.

Rozważanie na VI Niedzielę Zwykłą 11.02

Trędowaty postawił wszystko na jedną kartę. I tak stracił już życie, mimo że wciąż budził się jeszcze o poranku. Już bardziej nie mógł być martwy za życia, jak w stanie, w którym się znajdował. Postanowił chwycić się ostatniej nadziei. Złamał przepisy Prawa, które kazały mu się trzymać z daleka od żywych. Nie krzyczał, że jest nieczysty. Poprosił o oczyszczenie. I otrzymał łaskę, której tak bardzo pragnął. Niemożliwe stało się możliwe.

Rozważanie na V Niedzielę Zwykłą 04.02

Apostołowie przedstawili Jezusowi sytuację. Niczego nie żądali, niczego się nie domagali, na nic nie nalegali. Oddali wszystko w ręce Nauczyciela – Cudotwórcy i zdali się na Jego wolę. Jakże to ważna przestroga dla nas, którzy tak często zdajemy się pouczać Boga, co ma czynić w konkretnej sytuacji. Czy chcemy, jak Apostołowie, przedstawiać nasze prośby - bo przecież Bóg chce ich słuchać, skoro sam mówi: „proście a otrzymacie” - godząc się na decyzję Pana, a nie żądając spełnienia naszych scenariuszy?

Rozważanie na IV Niedzielę Zwykłą 28.01

Jezus, jako wierzący i praktykujący Żyd, udaje się w towarzystwie uczniów do miejscowej synagogi, by uczestniczyć w szabatowym nabożeństwie. Liturgia synagogalna przewidywała komentarz do odczytywanych fragmentów, który mógł być czyniony przez każdego dorosłego mężczyznę. Jezus wykorzystuje nadążającą się okazję, by zabrać głos. Reakcja słuchających była bardzo trafna: „Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie”. Słowa Pana sprawiają, że serca słuchających wypełniają się zdumieniem.

Rozważanie na III Niedzielę Zwykłą 21.01

Publiczna działalność Jezusa rozpoczyna się w chwili uwięzienia ostatniego proroka Starego Testamentu. Tym samym już pierwsze chwile Jezusowej działalności naznaczone zostają cieniem Krzyża. Los uwięzionego Jana Chrzciciela jest zapowiedzią cierpienia, którego doświadczy Syn Boży. Również wyznawcy Jezusa będą mieć udział w Jego przeznaczeniu do „bycia wydawanym” swym wrogom.

Rozważanie na II Niedzielę Zwykłą 14.01

Spotkanie z Jezusem, Barankiem Bożym, rozpoczyna się od świadectwa wiary tych, którzy już Go rozpoznali. Owo świadectwo nie pozwala pozostać obojętnym, motywuje do wykonania pierwszych kroków na drodze wiary.

Rozważanie na Święto Chrztu Pańskiego 07.01

Określenie „mocny” najczęściej odnosi się do samego Boga, zaś czynność rozwiązywania czyichś sandałów była zadaniem wykonywanym przez niewolników. Jan Chrzciciel jest świadomy, że jego działalność stanowi jedynie przygotowanie do pojawienia się Kogoś o wiele ważniejszego.

Kontakt

Parafia p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Czernikowie

ul. 3 Maja 13
87 – 640 Czernikowo
woj. kujawsko – pomorskie,
pow. toruński, gm. Czernikowo,
tel. +48 54 288 92 41
tel. +48 519 496 293
e-mail: czernikowo@diecezja.wloclawek.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Parafii na mapie