Menu

Msze Święte:

NIEDZIELA: 7.30; 10.30; 12.00 (dzieci); 16.00 (młodzież)

{kaplica w Osówce: g. 9.00}

 

DNI POWSZEDNIE: 7.00; 17:30

 

KANCELARIA PARAFIALNA:

poniedziałek - piątek: 7:30-8:30, 16.00-17.00

 

SPOTKANIA COMIESIĘCZNE:

Bierzmowani – III niedziela miesiąca godz. 16.00

Dzieci komunijne - I niedziela miesiąca godz. 12.00

2021

Słowo na III Niedzielę Wielkanocną 18.04

Zastanówmy się dzisiaj, w tę Niedzielę Biblijną, nad naszą wiarą. Zapytajmy siebie, czy Chrystusowe przykazania wyznaczają drogę naszego życia. Jeżeli tak, to bardzo dobrze. Jeżeli nie, to najwyższy czas na konkretne zmiany.

Rozważanie na IV Niedzielę Wielkanocną – Niedzielę Dobrego Pasterza

Świat chce dziś być obecny w każdym wydarzeniu i życiu każdej osoby, decydować o przekraczaniu kolejnych granic intymności życia człowieka. Jednak w każdym z nas jest lęk przed tym, aby dać się poznać do końca. Może to po prostu zwykłe poczucie wstydu?

Rozważanie na V Niedzielę Wielkanocną 02.05

Dzisiaj, Ewangelia ukazuje nam alegorię krzewu winnego i latorośli. To właśnie Chrystus jest prawdziwym krzewem winnym, my latoroślami, a Bóg Ojciec gospodarzem winnicy.

Rozważanie na VI Niedzielę Wielkanocną 09.05

Nietrudno wyobrazić sobie nasze reakcje na czyjeś upomnienia czy nakazy skierowane ku naszej osobie. Pewnie byłyby różne. Byłoby na pewno  niesamowite oburzenie: Jakim prawem? Jak on śmie wtykać nos w nie swoje sprawy? Co on mi będzie nakazywał? Co go to w ogóle obchodzi, jak ja żyję?

Rozważanie na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 16.05

Dziś zechciejmy spojrzeć w niebo i ponownie spróbujmy zobaczyć Jezusa w Jego boskim majestacie. To Jezus Chrystus objawił nam Boga, odkupił nasze grzechy i „został wzięty do nieba i zasiadł po prawej stronie Boga”. On otworzył nam niebo. A w domu Ojca jest mieszkań wiele. My też mamy nadzieję, że kiedyś tam zamieszkamy.

Rozważanie na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego 23.05

Na początku naszego rozważania zapytajmy: Czy w momencie Zesłania Ducha Świętego ktokolwiek z Apostołów i zgromadzonych w Wieczerniku zdawał sobie sprawę, że oto są zalążkiem Kościoła? Że na głoszone odtąd przez nich z odwagą słowa Ewangelii, poświadczone cierpieniem, a nawet ofiarą życia, odpowie tak wielka grupa ludzi? Że po latach nie będą to już tylko tysiące, lecz miliony, a nawet ponad miliard ludzi na świecie? Zapewne nie, ale tak działa Bóg przez człowieka.

Rozważanie na Uroczystość Trójcy Świętej 30.05

Piękny i głęboki jest znak krzyża kreślony przez matkę lub ojca na czole syna lub córki, któremu towarzyszą słowa: „Niech Cię Bóg prowadzi”. I te słowa przywodzą na myśl właśnie Trójcę Świętą. Tajemnica Trójcy Świętej jest dla nas wezwaniem i zadaniem, abyśmy uczyli się właściwie budować naszą więź z Bogiem, a także nasze wzajemne więzi i relacje.

Rozważanie na X Niedzielę Zwykłą 06.06

Jednym z istotnych elementów relacji człowieka z Bogiem jest obietnica. Pan od początku objawiania ludziom siebie składa im obietnicę i zaprasza do współpracy w jej zrealizowaniu. Pierwsza dotyczyła zadania tworzenia wspólnoty i panowania w świecie, kolejne dotyczyły już odkupienia ludzi z grzechu.

Rozważanie na XI Niedzielę Zwykłą 13.06

Pan Jezus podczas swojego ziemskiego życia mówił swoim słuchaczom o królestwie Bożym posługując się przypowieściami. Mówił w ten sposób, żeby łatwo było zapamiętać i żeby każdy odczytał z tego dla siebie taką naukę, jaka jest dla niego możliwa do zrozumienia i odpowiednia dla jego sytuacji życiowej.

Rozważanie na XII Niedzielę Zwykłą 20.06

Niektóre starożytne opowieści pogańskie opowiadały o potężnych bohaterach zdolnych podporządkować sobie siły natury, lecz bohaterami tymi byli prawie zawsze bogowie, rzadziej herosi z odległej przeszłości. Wielu Żydów wierzyło, że nad siłami natury, takimi jak wiatr i morze, kontrolę sprawowali aniołowie. Jednak aniołowie musieli mieć kogoś, kto nimi zarządza. W tradycji żydowskiej jedynym, który panował nad wiatrem i morzem, był Bóg.

Rozważanie na XIII Niedzielę Zwykłą 27.06

Dzisiaj Ewangelista Marek kieruje nasz wzrok na dwa niesamowite cuda: wskrzeszenie i uzdrowienie. Te dwa działania są właściwe tylko dla Boga. Jezus objawia swoją Boską moc, a wokół Niego tłoczą się ludzie. Są Nim zafascynowani, lecz w większości nie dostrzegają istoty tego, na co patrzą.

Rozważanie na XIV Niedzielę Zwykłą 04.07

Czy można zadziwić Bożego Syna? Okazuje się, że można. Udało się to mieszkańcom Nazaretu. Ci, wśród których wzrastał, wśród których się wychowywał, zaskoczyli go swym niedowiarstwem. Oni również, podobnie jak wszyscy, którzy zetknęli się z Chrystusem, stanęli wobec pytania: „Kim On jest?”. Wydawałoby się, że właśnie im powinno być łatwiej uwierzyć. Znali Go lepiej niż inni. Tymczasem właśnie posiadana przez nich wiedza o Jezusie okazała się przeszkodą, właśnie ona skłoniła ich do powątpiewania. Za dużo wiedzieli o nim, jako o człowieku, aby uwierzyć, że jest Bogiem. Nie tak wyobrażali sobie Mesjasza.

Rozważanie na XV Niedzielę Zwykłą 11.07

Dzisiejsze Słowo posyła nas, abyśmy realizowali swoje powołanie. Słyszymy dziś w Ewangelii, że Dwunastu prostych ludzi, nie wyróżniających się od innych, otrzymało od Jezusa misję głoszenia. Poszli wiec i wzywali do nawrócenia. Otrzymali też moc uzdrawiania i wyrzucania złych duchów, z której korzystali.

Rozważanie na XVI Niedzielę Zwykłą 18.07

Dzisiaj jesteśmy świadkami powrotu Apostołów do Jezusa ze swojej pierwszej wyprawy misyjnej. Potrzebowali spotkania, w którym mogli otworzyć swoje serca przed Jezusem, podzielić się wszystkim, co ich spotkało, czego dokonali, i czego nie udało się im osiągnąć. Obraz tego spotkania ukazuje piękno relacji uczniów z ich Mistrzem. Dobrze wiemy, że Apostołowie nie byli ludźmi doskonałymi, nie byli w pełni uformowani, mieli swoje wady i grzechy. I takich właśnie słabych ludzi Pan Jezus potrzebuje, aby ponieśli Jego orędzie.

Rozważanie na XVII Niedzielę Zwykłą 25.07

Uczniowie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii byli przekonani, że nie da się nakarmić rzeszy głodnych ludzi. Ale Jezus nie pozwolił odesłać zgłodniałych, lecz kazał im usiąść do posiłku. Wszyscy zobaczyli moc Bożą, kiedy Pan uczynił cud rozmnożenia chleba i ryb, by nakarmić zgromadzonych słuchaczy. Nie przeszkodził Mu w tym nawet brak wiary apostołów.

Rozważanie na XVIII Niedzielę Zwykłą 01.08

Uganiamy się przez większość życia za wszystkim z wyjątkiem tego, czego najbardziej pragniemy w skrytości ducha, z wyjątkiem Boga. A przecież zaspokoić może tylko Ten, który jest hojnym dawcą pokoju. Jezus porównuje się do manny, do chleba pochodzącego z nieba, który, według wierzeń mistyków żydowskich, był zmaterializowaną światłością z nieba. Kohelet pisze, że światło potrafi być słodkie, choć tłumaczenie polskie użyło tam słowa przyjemne. Światło Boga ukryte w Eucharystii jest słodką przyjemnością, ale niewielu jej kosztuje.

Rozważanie na XIX Niedzielę Zwykłą 08.08

Tak sobie maszerujemy przez całe nasze życie, raz z górki, raz pod górę, mając nadzieję, że „jakoś to będzie”. Uzbrojeni w ufność, że droga pozostała nam do przebycia, będzie do pokonania w sposób łagodny i bezpieczny. Podobnie jest z drogą przez nasze życie chrześcijańskie, ale tutaj jest nam łatwiej, jeśli idziemy z wiarą, śladami Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Rozważanie na XX Niedzielę Zwykłą - Uroczystość Wniebowzięcia NMP 15.08

Dzisiaj, w uroczystość Wniebowzięcia, które jest uwieńczeniem wszystkich uroczystości maryjnych roku kościelnego, pragniemy kolejny raz zapatrzyć się w osobę Maryi. Ona całe swoje życie ukierunkowała na niebo, żyjąc tęsknotą za nim, dążąc do życia wiecznego. Tę tęsknotę łączyła z codziennymi wyzwaniami, pamiętając, że ziemskie życie przygotowuje do wieczności. Z miłością i pokorą podejmowała się obowiązków, nie oddzielała tego, co Boże od ziemskiego. Żyła z Bogiem, dla Niego i w Nim w każdej chwili swojego życia.

Rozważanie na XXI Niedzielę Zwykłą 22.08

Kiedy Chrystus wtajemniczał swoich w uczniów w prawdy dotyczące Eucharystii, usłyszał od nich słowa, które wielu z nas często powtarza: „Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać”. Warto więc dziś pochylić się nad tym problemem, bowiem przykazania Boże są dostępne dla wszystkich.

Rozważanie na XXII Niedzielę Zwykłą 29.08

Ewangelia ma dwa tysiące lat, ale jej aktualność jest niezmienna. Dzisiaj Jezus pokazuje, że najważniejsza instancja człowieka znajduje się w sercu. To ono decyduje, jaką decyzję podjąć. Nie chodzi bynajmniej o organ. Serce to miejsce symboliczne. To wnętrze człowieka, gdzie człowiek może usłyszeć głos Boga i właśnie tam ma możliwość podjąć suwerenne decyzje.

Rozważanie na XXIII Niedzielę Zwykłą 05.09

„Odwagi! Nie bójcie się!... On sam przychodzi, by was zbawić”. „Nie lękajcie się. Te słowa wielokrotnie w czasie swojego pontyfikatu wypowiadał Święty Jan Paweł II Papież. Słowa te mają przypominać, że w naszym codziennym chrześcijańskim trudzie życia nie mamy zasklepiać się w sobie, w swoich partykularnych problemach, ale stale wychodzić do świata, do drugiego człowieka, który nieustannie potrzebuje prawdy, że On przyszedł, „by nas zbawić”.

Rozważanie na XXIV Niedzielę Zwykłą 12.09

Żyjąc pośród ludzi niejednokrotnie staramy się dostosować nasze czyny i słowa do zasad i zwyczajów, jakie obowiązują w danej grupie. Będąc indywidualistami, poniekąd godzimy się na grupową odpowiedzialność i grupowe myślenie. Czy tak powinno być?

Rozważanie na XXVI Niedzielę Zwykłą 26.09

Zauważmy, że nauka Pana, która wypływa z dzisiejszego fragmentu Ewangelii, znakomicie koresponduje z przywołanym wyżej porównaniem ludzkiego życia do układania puzzli. Jezus zwraca przecież naszą uwagę na to, że liczą się dla Niego drobiazgi, jak chociażby podanie kubka wody spragnionemu człowiekowi. Co więcej, Pan podkreśla, że już sama okazja do grzechu, którą częstokroć traktujemy jako nic nieznaczący detal, gdyż jeszcze nie jest grzechem, jest czymś, czego absolutnie powinniśmy się wystrzegać.

Rozważanie na XXVII Niedzielę Zwykłą 03.10

Na pewno nie żyjemy tylko po to, aby przeżyć następny dzień. Nie żyje się też po to, żeby jeść, wyżyć się lub mieć święty spokój. Wyższe potrzeby człowieka: pragnienie godności, przynależności, pragnienie uczynienia czegoś szlachetnego, poświęcenie się i wreszcie miłość są dostępne już tylko tym, którzy mają jakąś duchowość. Duchowość jest zbudowana na jakiejś prawdzie. Jaka prawda rządzi twoim życiem? Czy w ogóle mogą być różne prawdy, albo nawet dwie prawdy?

Rozważanie na XXVIII Niedzielę Zwykłą 10.10

Dwa pytania, z którymi mamy bardzo często problem. Dwa pytania, na które sami sobie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Bo kto z nas może bez samokrytyki i bez rozwagi powiedzieć, że jest mądry i dobry? Trudno sobie samemu się określić. To nie są pytania w stylu: jak żyć, jak przeżyć, lecz znacznie głębsze.

Rozważanie na XXIX Niedzielę Zwykłą 17.10

Ambicja jest przekleństwem czy błogosławieństwem w życiu człowieka? Czy jest na nią miejsce w życiu wyznawcy Chrystusa? Rozmaite, często przeciwstawne są opinie w tej sprawie. Zamieszanie wokół ambicji trwa od wieków. Wystarczy zajrzeć do pierwszej z brzegu encyklopedii czy przysłuchać się rozmowom, by się o tym szybko przekonać. O rozbieżnościach wśród ludzi z powodu ambicji mówi także dzisiejszy fragment Ewangelii.

Rozważanie na XXX Niedzielę Zwykłą 24.10

Opisane w dzisiejszej Ewangelii spotkanie pod Jerychem przebiega w tłumie ludzi, jest ono bardzo osobiste. Pan Jezus napotkał i uzdrowił nie jakiegoś anonimowego, jednego z wielu siedzących przy drodze żebraków, ale konkretnego, przedstawionego z imienia i przynależności rodzinnej człowieka. Bartymeusz, syn Tymeusza był niewidomy. Siedział w miejscu, gdzie musieli go mijać udający się do Jerozolimy pielgrzymi, ponieważ to dawało mu szansę na uzbieranie jałmużny – w ten sposób zdobywał środki utrzymania. Choć kalectwo odbierało mu możliwość normalnie aktywnego życia, nie był jednak, jak widać, człowiekiem biernym. 

Rozważanie na Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego – 31.10.2021r.

Pytanie postawione przez króla Salomona w czasie uroczystego poświęcenia świątyni Jerozolimskiej jest nam bliskie szczególnie dzisiaj, kiedy świętujemy rocznicę poświęcenia naszego kościoła parafialnego, dnia, w którym wzniesiona ludzkimi rękami nasza świątynia stała się domem modlitwy, „przybytkiem Boga między ludźmi” (Ap 21,3).

Rozważanie na XXXII Niedzielę Zwykłą 07.11

Dzisiejsze czytania zachęcają nas do refleksji nad naszym własnym postępowaniem. Będąc członkami Kościoła, mamy za zadanie dbać o Kościół, czyli również o nas samych. Z drugiej zaś strony nasuwa się pytanie, jak żyć w dobie postępu technicznego, w dobie postępu cywilizacyjnego, a jednocześnie być blisko Boga, blisko bliźnich, blisko samego siebie?

Rozważanie na XXXIII Niedzielę Zwykłą 14.11

Zbliża się koniec kolejnego roku liturgicznego. Teksty biblijne przesycone są atmosferą końca czasów i sądu ostatecznego. Kiedy to się stanie? Cyklicznie powtarza się sytuacja, że jakieś grono osób, jakiś współczesny „prorok” ogłasza datę końca świata. Termin mija, wszyscy zapominają, niektórzy muszą wyrzucać nagromadzone na tą okazję zapasy kaszy i ryżu, a po jakimś czasie znów mamy rewelację z kolejną zapowiedzią. A co na to Pan Bóg i słowo Boże dzisiejszej Ewangelii?

Rozważanie na Uroczystość Chrystusa Króla 21.11

To, co wydarzyło się z Głową Kościoła, czyli z samym Chrystusem, zdaje się, że musi spotkać również całe Ciało, czyli Kościół. Jednym z podstawowych przejawów miłości Chrystusa do wszystkich ludzi jest Jego obietnica dotycząca kresu obecnego świata. Otóż, wedle słów Chrystusa, kres ten nie będzie po prostu katastrofą, zniszczeniem i beznadziejnym końcem wszystkiego, ale stanie się początkiem nowego królestwa.

Rozważanie na I Niedzielę Adwentu 28.11

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna adwent, a także nowy rok liturgiczny. Mając tą świadomość możemy w tym miejscu zatrzymać się i wyznaczyć sobie postanowienie. Nowy rok liturgiczny jest na to idealnym momentem, jest czasem, w którym możemy podjąć zobowiązania prowadzące nas do Boga i pozwalające lepiej przygotować się na przyjście Zbawiciela.

Rozważanie na II Niedzielę Adwentu 05.12

To już druga niedziela adwentu. Wciąż żyjemy w oczekiwaniu na narodziny Chrystusa, jednocześnie przygotowując się do jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Czas, który nas od tego dzieli, upływa pod znakiem korzystania z dzieła Odkupienia, ale z jednoczesnym oczekiwaniem na jego końcowy akcent, którym jest właśnie paruzja.

Rozważanie na III Niedzielę Adwentu 12.12

Każdy z Nas z kolejnym dniem coraz bardziej nie może doczekać się Świąt Bożego Narodzenia. Rozpoczyna generalne przygotowania, kupuje prezenty, zaprasza rodzinę do wigilijnego stołu. Lecz musimy zdać sobie, co w Naszym życiu jest ważniejsze. Czy prezenty i czas spędzony z rodziną, czy jednak Dobra Nowina, dzięki niej nastał nowy początek, przełom w życiu chrześcijańskim - narodził się Mesjasz który otworzył nam drogę do Boga, więc możemy nigdy nie umierać, lecz wiecznie żyć.

Rozważanie na IV Niedzielę Adwentu 19.12

W dzisiejszej Ewangelii jesteśmy świadkiem kolejnego, niezwykłego cudu Boga. Elżbieta, ta, która była uważana za bezpłodną, po wieloletnim trwaniu przy modlitwie i wierności Bogu, stała się matką. Możemy się domyślać jak trudno było jej zachować nadzieję, a okoliczności oraz szemrania innych były kłodami pod jej stopami. Cierpliwość i ból Elżbiety zostaje wynagrodzony. Kobieta jest świadoma, że została wielce obdarowana przez Boga. Narodzi syna, który zapowie przyjście Mesjasza.

Rozważanie na Uroczystość Narodzenia Pańskiego 25.12

Stało się! Narodził się nam zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Dzisiejsza uroczystość kończy okres adwentu i rozpoczyna jakże piękny okres Narodzenia Pańskiego. Przez cały ostatni tydzień szczególnie przygotowywaliśmy się na Jego przyjście. Dziś nadszedł ten dzień, w którym możemy przywitać go na nowo. Dzień, w którym Chrystus na nowo rodzi się w naszych sercach. Zatrzymajmy się nad dzisiejszą Ewangelią i zastanówmy się jak dobrze przeżyć czas świąt.

Rozważanie na Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 26.12

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia przypada nam niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Dzisiejsze czytania skupiają się więc na Świętej Rodzinie, ale także ukazują nam troskę Boga o człowieka, a przede wszystkim o rodzinę. Pochylmy się więc wspólnie nad tekstem dzisiejszej Ewangelii.

Kontakt

Parafia p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Czernikowie

ul. 3 Maja 13
87 – 640 Czernikowo
woj. kujawsko – pomorskie,
pow. toruński, gm. Czernikowo,
tel. +48 54 288 92 41
tel. +48 519 496 293
e-mail: czernikowo@diecezja.wloclawek.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Parafii na mapie